Planerade fiberutbyggnader – Västra Bodarna Väst om järnvägen

För att kunna hålla marknadsmässiga priser för utbyggnad av fiber i detta område har Alingsås Energi bedömt att det krävs statliga bidrag.

Bidraget beviljas av Länsstyrelsen.

För att kunna få bidraget krävs att vi vet intresset för fiber i området och det måste vara stort ca 65%, så gå därför in på fibertillalla.se och registrera dig.

Idag har vi fått in 59% intresseanmälningar

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail  kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planderade fiberutbyggnader – Pojkebo

Fiberinstallationen i området kommer påbörjas så fort Tekniska Förvaltning är klar med vatteninstallationen.
Vattenarbetet beräknar vara klart december 2020. Vi har som mål att ha fiber i drift 3 månader efter vi har fått slutbesiktningen från Alingsås Kommun.
Så fort vi har fått en godkänd slutbesiktning Kommer vi uppdatera denna sida med en detaljerad tidsplan på hur fiberarbetet ska gå till.
Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Maryd

För att kunna hålla marknadsmässiga priser för utbyggnad av fiber i detta område har Alingsås Energi bedömt att det krävs statliga bidrag. Bidraget beviljas av Länsstyrelsen.

För att kunna få bidraget krävs att vi vet intresset för fiber i området är stort, Idag har 28 % gjort intresseanmälan

För er som inte gjort det gå in på fibertillalla.se och registrera dig.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Bälinge

För att kunna hålla marknadsmässiga priser för utbyggnad av fiber i detta område har Alingsås Energi bedömt att det krävs statliga bidrag. Bidraget beviljas av Länsstyrelsen.

För att kunna få bidraget krävs att vi vet intresset för fiber i området, Idag har vi fått in 54% intresseanmälningar

För er som inte gjort det gå in på fibertillalla.se och registrera dig.

Vi kan redan nu se intresset i området.

Den preliminära starttiden för byggnationen är första kvartalet 2020 med ett beräknat avslut slutet 2020.

Observera att tiderna är mycket preliminära och kan ändras.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Bolltorp

Bolltorps höjdsvägen/Tomtered
Fiber kommer att byggas i detta område under förutsättning att vi får in minst 65% avtal.
Statligt bidrag till projektet har beviljats av Länsstyrelsen.
Den preliminära starttiden för byggnationen är första kvartalet 2020 med ett beräknat avslut slutet 2020.
Observera att tiderna är mycket preliminära och kan ändras
Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail  kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Björkekärr – Simmenäs

Fiber kommer att byggas i detta område under förutsättning att vi får in minst 65% avtal.   Till dags datum har vi bara fått in 46% och det räcker inte för att vi
skall bygga fiber i området.
Statligt bidrag till projektet har beviljats av Länsstyrelsen.
Den preliminära starttiden för byggnationen är första kvartalet 2020 med ett beräknat avslut slutet 2020.
Observera att tiderna är mycket preliminära och kan ändras
Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Pågående fiberutbyggnader – Svanvik

Fiberinstallationen i området kommer påbörjas så fort Tekniska Förvaltning är klar med vatteninstallationen.
Vattenarbetet beräknar vara klart juni 2019.
Vi har som mål att ha fiber i drift 3 månader efter vi har fått slutbesiktningen från Alingsås Kommun.
Så fort vi har fått en godkänd slutbesiktning kommer vi uppdatera denna sida
med en detaljerad tidsplan på hur fiberarbetet ska gå till.
Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via
mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Pågående fiberutbyggnader – Rödene

Planerad byggstart är Q3 om allt går som planerat.
Upphandling av entreprenör pågår. När upphandlingen är klar påbörjas byggnationen
Vid frågor kontakta vår byggledare Johan Karlsson på telefon 0707-79 71 40