Våra Elpriser

Observera att priserna inte inkluderar elnätsavgifter.
Prislistan som visas gäller för elprisområde 1 – 3.

Här kan du läsa mer om elprisområden och se vilket du tillhör.

Priser/Avtalslängd

Avtal Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
6 månaders avtal 35 .00 43.75 430.00 kr
Fastpris 1 år 34.00 42.50 430.00 kr
Fastpris 3 år 36.50 45.63 430.00 kr
Fastpris 5 år 39.10 48.88 430.00 kr
Rörligt pris april 15.35 19.19 430.00 kr
Anvisat pris april 37.35 46.69 708.00 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområdet 1-3