Våra Elpriser

Observera att priserna inte inkluderar elnätsavgifter.
Prislistan som visas gäller för elprisområde 1 – 3.

Här kan du läsa mer om elprisområden och se vilket du tillhör.

Priser/Avtalslängd

Avtal Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
6 månaders avtal 50.10 62.63 430.00 kr
Fastpris 1 år 48.00 60.00 430.00 kr
Fastpris 3 år 47.00 58.75 430.00 kr
Fastpris 5 år 48.00 60.00 430.00 kr
Rörligt pris september 44.24 55.30 430.00 kr
Anvisat pris september 66.24 82.80 708.00 kr

Priserna anges i öre/kWh om infet annat anges. Prislista för elområdet 1-3