Planerade fiberutbyggnader

I följande områden planeras fiberkampanjer under 2020
Klicka på respektive område för att få mer information.

Landsbygden

Planerade fiberutbyggnader – Björkekärr – Simmenäs

2020-05-08

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bolltorpshöjd

2020-05-08

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bälinge

2020-05-08

Projektering pågår.
Avtal för anslutning fiber kommer att skickas ut inom kort.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Maryd

2020-05-08

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Avtal för anslutning till fiber kommer att skickas ut under sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Västra Bodarna Väst om järnvägen

2020-05-08

Projektering pågår.
Diskussioner med Alingsås kommun VA pågår angående samförläggning.
Projektet kommer delas upp i tre etapper.
Vi planerar att starta i södra delen (Lärketorpsvägen/Örnudden) vecka 24.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617
eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!