fbpx

Planerade fiberutbyggnader

I följande områden planeras fiberkampanjer under 2020
Klicka på respektive område för att få mer information.

Landsbygden

Planerade fiberutbyggnader – Björkekärr – Simmenäs

2020-12-15

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vår entreprenör OneCo planerar att teckna markavtal med berörda markägare i år 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bolltorpshöjd/Tomtered

2020-12-15

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vår entreprenör OneCo planerar att teckna markavtal med berörda markägare i år 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bälinge

2020-12-15

Alingsås Energi har fått godkänt bidrag av PTS (Post- och telestyrelsen).
Planerad byggstart kvartal 1, 2021.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Maryd

2020-12-15

Avtal kommer att skickas ut i januari 2021.
Upphandling kommer att ske under december månad 2020.
Mer information kommer att ges efter tilldelning av entreprenör,

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Rothoffkärrsvägen

2020-12-15

Grävning planeras att starta kvartal 1, 2021.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!