fbpx

Planerade fiberutbyggnader

I följande områden planeras fiberkampanjer under 2020
Klicka på respektive område för att få mer information.

Landsbygden

Planerade fiberutbyggnader – Björkekärr – Simmenäs

2020-07-03

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bolltorpshöjd

2020-07-03

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig.

Planerade fiberutbyggnader – Bälinge

2020-07-03

Projektering klar.
Avtal för anslutning fiber har skickats ut. Markavtal planeras att göras vecka 31-33.
Grävstart kommer starta efter att markavtalen är påskrivna.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Maryd

2020-07-03

Bidraget har beviljats av Länsstyrelsen.
Vi planerar för att göra en upphandling efter sommaren 2020.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617 eller via mail: kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!

Planerade fiberutbyggnader – Västra Bodarna Väst om järnvägen

2020-07-03

Projektering klar. Under sommaren kommer vår entreprenör att kontakta berörda markägare för att skriva markavtal.
Grävning planeras att starta vecka 33.

Projektet kommer delas upp i tre etapper. Mer information kommer att uppdateras efter vecka 33.

Har du frågor kan du kontakta vår Marknadsavdelning på 0322-617 617
eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi dig!