fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi kanske lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt kan den som vill ansluta sig.
Anslutningsavgift för privat villa är 55 000 kr inkl moms.

Anslutningsavgift för företag , lokaler, flerbostadshus och samfälligheter beräknas utefter fjärrvärmecentralens storlek samt ledningslängd på tomtmark.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Finner du inte din adress på vår fjärrvärmekarta kontakta oss.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till småhus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 14 053 kr 2 349 kr 11 704 kr
20000 kWh 18 531 kr 3 130 kr 15 401 kr
30000 kWh 27 364 kr 3 916 kr 23 448 kr
40000 kWh 36 107 kr 4 826 kr 31 281 kr

Normalprislistor från den 1 januari 2019. Samtliga priser är inklusive moms. Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund.

Allmänna avtalavillkor Fjärrvärme Konsument

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Konsument-2018-10-10.pdf

Underrättelse till konsumenter, nya allmänna avtalsvillkor 2018-10-10

Underrättelse-till-konsumenter.pdf