fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt kan den som vill ansluta sig.
Anslutningsavgift för privat villa är 55 000 kr inkl moms.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till småhus. Normalprislistor från den 1 januari 2021.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 14 527 kr 2 403 kr 12 124 kr
20000 kWh 19 155 kr 3 202 kr 15 953 kr
30000 kWh 28 295 kr 4 006 kr 24 289 kr
40000 kWh 37 340 kr 4 938 kr 32 402 kr

Samtliga priser är inklusive moms. Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Konsument-2018-10-10.pdf

Underrättelse till Konsumenter, Nya Allmänna Avtalsvillkor 2018-10-10

Underrättelse-till-konsumenter.pdf