fbpx

Värmepriser och avtalsvillkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Fastigheter som befinner sig inom Alingsås tätort, där vårt fjärrvärmenät är utbyggt, kan anslutas till fjärrvärme.
Avtal gällande fjärrvärmeanslutning och avtal gällande fjärrvärmeleverans tecknas alltid med fastighetsägaren.

I det fall en fjärrvärmeansluten fastigheten byter ägare måste den nya ägaren teckna ett nytt avtal gällande fjärrvärmeleverans, om denne önskar fortsatt leverans av fjärrvärme.


Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.
Är du intresserad av fjärrvärme fyll i formuläret här.

 

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till småhus. Normalprislistor från den 1 januari 2023

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 16 023 kr 2 660 kr 13 363 kr
20000 kWh 21 128 kr 3 545 kr 17 583 kr
30000 kWh 31 207 kr 4 436 kr 26 771 kr
40000 kWh 41 180 kr 5 467 kr 35 713 kr

Samtliga priser är inklusive moms. Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund.

Allmäna Avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument 2023

allmanna-avtalsvillkor-fjarrvarme-konsument-2023-EF.pdf