fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt finns det möjlighet att ansluta sig.
Är du intresserad av fjärrvärme fyll i formuläret här.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till småhus. Normalprislistor från den 1 januari 2022.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 14 579 kr 2 455 kr 12 124 kr
20000 kWh 19 224 kr 3 271 kr 15 953 kr
30000 kWh 28 382 kr 4 093 kr 24 289 kr
40000 kWh 37 447 kr 5 045 kr 32 402 kr

Samtliga priser är inklusive moms. Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Konsument-2018-10-10.pdf

Underrättelse till Konsumenter, Nya Allmänna Avtalsvillkor 2018-10-10

Underrättelse-till-konsumenter.pdf