fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt kan den som vill ansluta sig.
Anslutningsavgift för privat villa är 55 000 kr inkl moms.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till småhus.

Årlig förbrukning i kWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
15000 kWh 14 528 kr 2391 kr 12 137 kr
20000 kWh 19 157 kr 3 186 kr 15 971 kr
30000 kWh 28 302 kr 3 986 kr 24 316 kr
40000 kWh 37 351 kr 4 913 kr 32 438 kr

Normalprislistor från den 1 januari 2020. Samtliga priser är inklusive moms. Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Konsument

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Konsument-2018-10-10.pdf

Underrättelse till Konsumenter, Nya Allmänna Avtalsvillkor 2018-10-10

Underrättelse-till-konsumenter.pdf