fbpx

Ska du flytta?

När du ska flytta så behöver du anmäla din flytt till ditt elnätsbolag. För Alingsås Energi Näts nätområde behöver din flyttanmälan vara oss tillhanda senast 14 dagar innan flytt ska ske.

Du behöver även skicka denna flyttanmälan om du har köpt eller sålt en bostad/lokal inom Alingsås kommun som är ansluten till renhållningtjänster och VA, även om bostaden ligger utanför Alingsås Energis nätområde. Detta då Alingsås Energi Nät sköter flyttregistrering samt fakturering åt Alingsås kommun gällande dessa nyttigheter. Du kan läsa mer om detta här 

När din flyttanmälan är registrerad i vårt system kommer en flyttbekräftelse skapas. Om du har registrerat ett mobilnummer eller mailadress hos oss kommer du aviseras digitalt om att en bekräftelse finns att hämta på Mina Sidor. Har du inte registrerat dessa kontaktuppgifter kommer en flyttbekräftelse skickas ut till dig via post. Det är viktigt att du som kund kontrollerar din flyttbekräftelse så att uppgifterna på denna stämmer.

Om du inte mottagit en flyttbekräftelse, anser att flyttbekräftelsen innehåller felaktigheter, eller behöver hjälp med din flyttanmälan, kontakta Kundservice på 0322-617 617 eller via kundservice@alingsasenergi.se

OBS! Uppgifter märkta med * måste fyllas i, annars kan anmälan inte hanteras!

Observera att du behöver göra både en utflyttningsanmälan från din gamla bostad samt en inflyttningsanmälan till din nya bostad, om bägge adresserna ligger i Alingsås kommun. Om ni är två som flyttar ihop måste ni meddela vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal ska tecknas av samma person. Endast en person kan stå på elnätsavtalet.