fbpx

Ska du flytta?

När du ska flytta så behöver du anmäla din flytt till ditt elnätsbolag.

För Alingsås Energis nätområde behöver din flyttanmälan vara oss tillhanda senast 14 dagar innan flytt ska ske. Observera att du behöver göra både en utflyttningsanmälan från din gamla bostad samt en inflyttningsanmälan till din nya bostad till oss (om bägge adresserna ligger i Alingsås Energis nätområde).

Endast en person kan stå på elnätsavtalet, så om ni är två som flyttar ihop måste ni anmäla vem som ska vara ansvarig för avtalen, eftersom både elnäts- och elhandelsavtal måste tecknas av samma person. Det är först efter att du är registrerad som inflyttande kund på elnätsavtalet, som du kan teckna ett elhandelsavtal med den elleverantör du själv väljer.

När din flyttanmälan är registrerad i vårt system kommer en flyttbekräftelse skapas, där du bland annat får tillgång till ditt anläggningsID, som du behöver för att kunna teckna ett elhandelsavtal.

Om du har registrerat ett mobilnummer eller mailadress hos oss kommer du aviseras digitalt om att en bekräftelse finns att hämta på Mina Sidor. Har du inte registrerat dessa kontaktuppgifter kommer en flyttbekräftelse skickas ut till dig via post. Det är viktigt att du som kund kontrollerar din flyttbekräftelse så att uppgifterna på denna stämmer.

Om du inte mottagit en flyttbekräftelse, anser att flyttbekräftelsen innehåller felaktigheter, eller behöver hjälp med din flyttanmälan, kontakta kundservice på 0322-617 617 eller via kundservice@alingsasenergi.se

OBS! Uppgifter märkta med * måste fyllas i, annars kan anmälan inte hanteras!