fbpx

Våra elavtal

Ett fast elavtal ger dig möjlighet att veta exakt vad du kommer betala. Just nu erbjuder vi 1 års avtal.
För dig som har en timavräknad elmätare, vilket innebär att du avräknas per timme utefter din förbrukning, behöver denna ställas om till månadsavläsning, före avtal kan träda i kraft. Vi ber dig som kund kontakta ditt elnätsbolag för att ta reda på om ändring kan ske och per vilket datum.

Teckna avtal

Med rörligt elavtal betalar du månadens snittpris i det elområde du tillhör. Till detta tillkommer kostnad för elcertifikat, elhandelsrelaterade kostnader samt vårt påslag. Priset varierar månad för månad.

Teckna avtal

Ett timprisavtal ger dig som aktivt kan styra din elanvändning till lågpristimmar möjlighet att påverka dina elkostnader.

Du bör inte välja ett timprisavtal om du inte aktivt kan följa upp din elförbrukning och kostnaden per timme. Om förbrukningen inte kan minskas när elpriset är högt riskerar kostnaden att öka jämfört med om du har ett månadsbaserat rörligt avtal.
För att teckna ett timprisavtal tar du kontakt med oss via telefon 0322-617617.

Ett Mixprisavtal innebär att du får ett elavtal där 50% utav din elförbrukning per månad är låst till ett Fast pris (se aktuellt pris under ”Aktuella Elpriser”) och resterande 50% löper på ett Rörligt pris. Det är det perfekta elavtalet för dig som vill ha kontroll över dina elkostnader och samtidigt gynnas när elpriset är lågt.
Genom den smarta mixen av både Fast pris och Rörligt pris minskas och sprids risken för ett högt elpris. Om du vill läsa mer om hur Fast elpris och Rörligt elpris fungerar finner du informationen om det här.

För att teckna ett Mixprisavtal tar du kontakt med oss via telefon 0322-617 617. Avtalet kan tecknas för att gälla från tidigast 1 juni 2024. 

Som kund hos Alingsås Energi Elhandel kan du välja mellan två huvudkategorier av elavtal:

Fast Elpris
Vid fast elpris är elpriset låst under en vald tidsperiod. Elpriset kan dock ändras under pågående avtalsperiod om ett myndighetsbeslut fattas som härrör elpriset eller elcertifikatet. Elcertifikatet ingår i elpriset men står inte enskilt specificerat på fakturan. Läs mer om elcertifikat på www.svk.se

Rörligt Elpris
Rörligt Elpris består av Alingsås Energi Elhandels inköpspris av el, elcertifikatsavgift enligt gällande kvotplikt samt påslag med 4,9 öre/kWh exkl moms (6,12 öre/kWh inkl. moms). Inköpspriset baseras på ett volymvägt månadsmedelpris som bildas då det timvisa spotpriset på den nordiska börsen Nord Pool sammanvägs med Alingsås Energi Elhandels anskaffade energivolym för leverans till schablonavräknade anläggningar i samma elområde timme för timme. I inköpspriset ingår även balanskostnad, övriga handelskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät samt inköpskostnad för ursprungsgarantier. Det rörliga elpriset varierar från månad till månad.

Rörligt Elpris Timspot
Elpriset Timspot består av Alingsås Energi Elhandels inköpspris av el, elcertifikatsavgift samt påslag med 4,9 öre/kWh exkl moms (6,12 öre/kWh inkl. moms). Inköpspriset för timavlästa anläggningar prissätts per timme baserat på den nordiska elbörsen Nord Pools timpriser för det elområde anläggningen tillhör. I inköpspriset ingår även balanskostnad, övriga handelskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät, inköpskostnad för ursprungsgarantier. Även elpriset Timspot varierar från månad till månad i takt med förbrukningen.

Om du flyttar in i Alingsås Energis nätområde och inte gör något aktivt val
Om du inte själv gör något aktivt val av elavtal blir du ändå inte utan el. Du får ett Anvisat elpris. Priset är ett rörligt elpris som består av Alingsås Energi Elhandels inköpspris av el, elcertifikatsavgift enligt gällande kvotplikt samt påslag med med 25 öre exkl moms (31,25 öre/kWh inkl moms). Inköpspriset baseras på ett volymvägt månadsmedelpris som bildas då det timvisa spotpriset på den nordiska börsen Nord PooI sammanvägs med Alingsås Energi Elhandels anskaffade energivolym för leverans till schablonavräknade anläggningar i samma elområde timme för timme. I inköpspriset ingår även balanskostnad, övriga handelskostnader, avgifter till Svenska Kraftnät samt inköpskostnad för ursprungsgarantier. Det anvisade elpriset varierar från månad till månad.

Eftersom det anvisade priset oftast är betydligt högre än våra andra elavtal, rekommenderar vi dig därför alltid att själv vara aktiv och teckna något av våra andra rörliga och fasta prisavtal. Ta gärna kontakt med oss så hjälper vi dig.

När du flyttar och gör flyttanmälan till ditt elnätsbolag skickas det automatiskt ett meddelande till ditt elhandelsbolag som berättar att du flyttar, och ditt elhandelsavtal avslutas. 

Observera att priserna inte inkluderar elnätsavgifter.
Prislistan som visas gäller för elprisområde 1 – 3.

Här kan du läsa mer om elprisområden och se vilket du tillhör.

Aktuella elpriser

Avtalsform Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Rörligt Elpris maj 38,07 47,59 430 kr
Fast Elpris 1 år 93,00 116,25 430 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområdet 1-3

Det rörliga priset

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Januari 49,69 84,38 38,64 69,90 148,21 140,36 125,61
Februari 60,35 71,96 32,24 77,91 110,84 125,66 81,97
Mars 68,00 61,93 26,10 53,89 180,13 123,34 91,77
April 64,63 61,26 19,19 48,94 121,20 105,46 88,88
Maj 55,16 55,19 24,01 62,50 139,41 70,43 47,59
Juni 69,20 41,50 39,13 58,29 175,15 83,72
Juli 81,81 55,09 18,53 81,81 126,59 64,14
Augusti 79,50 58,69 52,35 93,00 314,20 65,94
September 69,93 55,30 51,26 126,79 312,35 48,45
Oktober 69,93 60,01 36,40 94,23 121,95 61,88
November 79,16 64,85 40,99 128,91 207,58 128,92
December 78,70 55,95 47,54 245,41 379,41 123,46

Priserna är inkl moms och avser öre/kWh

Anvisningspris

Elpris Pris inkl moms Årsavgift inkl moms
Anvisningspris maj 58,17 72,71 708 kr

Priserna anges i öre/kWh om inget annat anges. Prislista för elområdet 1-3