fbpx

Vår produktion

Sävelundsverket

Sävelundsverket är Alingsås Energis huvudanläggning för produktion av fjärrvärme i Alingsås.

Här produceras 100% förnybar energi med restprodukter ifrån skogsindustrin.
Bränslemixen består av sågspån, bark, grot, och stamvedsflis. Årligen kommer det ca 1500 lastbilar med släp som förser oss med ca 50 000 ton bränsle. Anläggningen producerar Ca 150 GWh årligen och av detta blir det ca 600 ton aska som via entreprenörer återförs till skogen som gödning.

På området finns även en ackumulatortank på 3000m3. Denna tank som är 26 meter hög fungerar som ett stort batteri för fjärrvärmeproduktionen. Skorstenen på Sävelundsverket är 40 meter hög och det som ryker är vattenånga som håller ca 40 grader.

Är du nyfiken på hur det fungerar?

Vi tar gärna emot grupper och skolor för studiebesök och rundvandringar på Sävelundsverket. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig med bokningen.

Våra vattenkraftverk 

Alingsås Energi förvärvade fyra vattenkraftverk längs Säveån från Vattenfall 2017, varav tre finns kvar i vår regi idag . Vår vision är att bidra till ett mer hållbart samhälle och att kunna producera egen förnybar energi är viktigt för oss.

Vi tappar av vatten från Ömmern via Torskabotten till Sävelången och utvinner energi i våra vattenkraftverk Torska och Tollered. Eftersom priset på el varierar snabbare i Sverige körs vattenkraftverken mer när effektbehovet är större och mindre när effektbehovet minskar. Boende vid sjöarna Ömmern och Torskabotten kommer att märka att vattennivåerna därför kommer att variera mer än tidigare.

I Mjörn regleras nivån vid Solveden enligt vattendomen där det fastslås att ”vattenframsläppningen skall ske så att den naturliga avbördningskurvan i huvudsak följs”. Kurvan från 1948 fastställer ett flöde för varje nivå i Mjörn.

För Alingsås Energi är det inte tillåtet att avvika från detta utan vi släpper hela tiden ut en bestämd mängd vatten via Solveden som baseras på vattennivån i Mjörn. Den naturliga variationen gör då att när det regnar mycket så stiger nivån i Mjörn och när det regnar mindre så sjunker nivån i Mjörn. Med en viss fördröjning så sker motsvarande variation i Sävelången och övriga vattendrag nedströms Mjörn.

      Solveden

 • Fallhöjd: 4,8 m
 • Medelvattenföring: 15 m3/s
 • Byggnadsår: G1 1953, G2 1963
 • Effekt: 1300 kW
 • Normal årsproduktion: 4,7 GWh (motsvarar en årsförbrukning för ca 260 eluppvärmda villor eller ca 1900 lägenheter)

Tollered

 • Fallhöjd: 59,5 m
 • Medelvattenföring: 1,6 m3/s
 • Byggnadsår: 1981
 • Effekt: 3000 kW
 • Normal årsproduktion: 8,2 GWh (motsvarar en årsförbrukning för ca 455 eluppvärmda villor eller ca 3300 lägenheter)

      Torska

 • Fallhöjd: 10,5 m
 • Medelvattenföring: 1,5 m3/s
 • Byggnadsår: 1954
 • Effekt: 480 kW
 • Normal årsproduktion: 1,3 GWh (motsvarar en årsförbrukning för ca 70 eluppvärmda villor eller ca 500 lägenheter)