fbpx

Nya elmätare

Regeringen har beslutat om nya krav på elmätare i syfte att bland annat öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnätet. Mätarbytet och mätaren är innebär inga extra kostnader för dig som kund och de nya elmätarna ska vara på plats hos alla våra kunder till år 2025.

Efter genomförd upphandling är Aidon vår leverantör av de nya elmätarna.
Aidon är en etablerad leverantör av system, lösningar och tjänster inom smarta elnät och deras teknik används i närmare fyra miljoner energimätare inom de nordiska länderna.

Du kommer att få ett brev från Alingsås Energi cirka en månad innan etappstart för ditt område.
Därefter kommer du att få detaljerad information om tid och datum för bytet hos just dig, från Hydrostandard som utför elmätarbytet åt Alingsås Energi. Det är Hydrostandard som du ska kontakta om tiden för elmätarbytet inte passar dig.

Se karta nedan för en översikt över etappindelningen och när du beräknas få ny elmätare

Tidsplanen är följande

Etapp 1 startar i början på juni 2023.
Etapp 2 startar efter sommaren 2023.
Etapp 3 startar under hösten 2023.
Etapp 4 startar i början på 2024.

De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det blir lättare för dig som kund att följa din energiförbrukning.

Den nya mätaren är utrustad med en HAN-port (RJ12-port) som möjliggör för dig att få en detaljerad information om din förbrukning och kunna planera din elanvändning och även kunna mäta ingående produktion av till exempel solceller. För oss möjliggör de nya mätarna att kunna planera en mer effektiv drift av elnätet och att på distans kunna göra till- och frånkopplingar.

För att kunna använda HAN-porten behöver den aktiveras av oss. OBS! Det är kunden som  står på elnätsavtalet som kan beställa aktiveringen.  Vill du aktivera din HAN-port så kontakta oss, efter att din mätare har bytts, på kundservice@alingsasenergi.se. För att säkerställa att ditt mätarbyte har hunnit registreras i våra system, avvakta ett par dagar efter mätarbytet innan du inkommer med din begäran om aktivering av HAN-porten

Från 1 november 2023 trädde nya krav på kvartsmätning i kraft. Det betyder att när du fått din nya mätare kommer du att kunna se din förbrukning per kvart istället för per timme. Läs mer här. 

 

Här är montörerna som kommer att byta elmätare hos dig! De kommer att ha reflexvästar med Alingsås Energi-loggan på sig och kör i bilar med Hydrostandard eller Elajo-logga på.

 

Så går ett mätarbyte till:

 

 

Vanliga frågor

Kostar mätarbytet något?
Nej det är finansieras genom elnätsavgiften som du betalar. 

Kan jag välja om jag vill ha min elmätare bytt eller inte?
Nej, samtliga kunder ska få en ny mätare för att vi ska kunna leva upp till de nya kraven. 

Vad händer när ni byter mätare? Stängs strömmen av?
När teknikern anländer beräknas mätarbytet ta cirka en halvtimme och elen kommer vara avstängd under tiden för arbetet. 

Behöver jag göra något efter mätarbytet?
Det kan hända att jordfelsbrytaren löser ut i samband med mätarbytet och du behöver slå till den igen. Du kan behöva starta om tex laddboxar till bil och dylikt när strömmen varit frånkopplad under mätarbytet.

Kan jag läsa av min mätare själv?
Ja, du kan läsa av mätarställningen precis som i dag. 

Hur gör jag om jag har en annan elleverantör? 
Har du en annan elleverantör meddelar vi mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet. 

När byter ni min mätare? 
Vi kommer att starta utbytet av mätarna våren 2023 och planerar att vara klara under 2024. Mätarbytet kommer ske områdesvis och när vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta. 

Kommer min mätare vara utrustad med en HAN-port? 
Alla nya mätare som vi installerarar i mätarprojektet kommer vara utrustade med HAN-port. Mätarna kommer ha en RJ12 port. Han-portens utformning och funktion följer de rekommendationer som finns i branschen. Via HAN-porten kan du hämta ut information och data om din energianvändning. Tyvärr kan vi inte förse de mätare som är i drift idag med HAN-port. Du kan läsa mer om HAN-porten här. https://hanporten.se 

Kan jag koppla in lastbalansering på min den äldre modellens elmätare?
Tyvärr finns det ingen möjlighet att koppla in lastbalansering via din befintliga elmätare. På marknaden finns det andra lösningar att köpa och koppla in i din gruppcentral efter mätaren. Detta är ingenting som Alingsås Energi erbjuder utan du får vända dig till en auktoriserad elinstallatör. När du har fått din nya elmätare kommer HAN-porten kunna fungera.

Hur fungerar de nya mätarna?
De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det blir lättare för dig som kund att följa din energiförbrukning och att skapa mer dynamiska prismodeller. Elmätaren ger dig  direktåtkomst till mätdata via HAN-porten och kan mäta både energin som används och produceras.

Varför är inte HAN-porten aktiverad från början?
Det är kopplat till GDPR-lagstiftning och därför endast den som står på elnätsavtalet som kan beställa aktivering. Alla har inte mätaren inne hos sig själv, den kan t.ex. sitta i ett trapphus. Om HAN-porten är aktiverad kan vem som helst gå in och läsa av information som är kopplad till ägaren. Genom att ägaren själv har bett om en aktivering har denne också godkänt tillgängligheten.

Hur ofta uppdateras mätvärdena?
De flesta värdena uppdateras varje 10 sekund (ex info om spänning, ström per fas osv) Mätarställning uppdateras en gång per minut.

 

Manual Elmätare Aidon 7534

Aidon-7534-ESD-lathund.pdf