fbpx

Nya elmätare

Regeringen har beslutat om nya krav på elmätare i syfte att bland annat öka möjligheten att påverka sin egen elförbrukning. Mätarbytet är också en insats för att förbereda elnäten på en mer energikrävande framtid. När fler börjar köra elbil och industri och vardag ska bli fossilfri tryggar de nya elmätarna en säker drift av elnätet. Mätarbytet och mätaren är innebär inga extra kostnader för dig som kund och de nya elmätarna ska vara på plats hos alla våra kunder till år 2025.

Efter genomförd upphandling är det Aidon som blir vår leverantör av mätarbytet.
Aidon är en etablerad leverantör av system, lösningar och tjänster inom smarta elnät och deras teknik används i närmare fyra miljoner energimätare inom de nordiska länderna.

Den nya mätaren är utrustad med en HAN-port (RJ12-port) som möjliggör för dig att få en detaljerad information om din förbrukning och kunna planera din elanvändning och även kunna mäta ingående produktion av till exempel solceller. För oss möjliggör de nya mätarna att kunna planera en mer effektiv drift av elnätet och att på distans kunna göra till- och frånkopplingar.

Själva mätarbytet kommer att genomföras av Aidons underleverantör Hydrostandard.

Under försommaren 2023 beräknas elmätarbytet sedan starta i mindre skala för att efter sommaren rulla i gång successivt till alla våra elnätskunder fram till mitten av 2024.

Det finns ingen möjlighet att anmäla intresse för att vara bland de första att få nya elmätare.

Vanliga frågor

Kostar mätarbytet något?
Nej det är finansieras genom elnätsavgiften som du betalar. 

Kan jag välja om jag vill ha min elmätare bytt eller inte?
Nej, samtliga kunder ska få en ny mätare för att vi ska kunna leva upp till de nya kraven. 

Vad händer när ni byter mätare? Stängs strömmen av?
När teknikern anländer beräknas mätarbytet ta cirka en halvtimme och elen kommer vara avstängd under tiden för arbetet. 

Kan jag läsa av min mätare själv?
Ja, du kan läsa av mätarställningen precis som i dag. 

Kan jag anmäla mig för att vara bland de första som testar de nya elmätarna?
Du som kund har ingen möjlighet att anmäla ditt intresse för att vara först ut med mätarbytet, anläggningarna  i pilotprojektet tas ut av vår teknikavdelning.

Hur gör jag om jag har en annan elleverantör? 
Har du en annan elleverantör meddelar vi mätarbytet samt mätarställningarna vid bytet. 

När byter ni min mätare? 
Vi kommer att starta utbytet av mätarna våren 2023 och planerar att vara klara under 2024. Mätarbytet kommer ske områdesvis och när vi närmar oss ditt område kommer du att få ett meddelande om detta. 

Kommer min mätare vara utrustad med en HAN-port? 
Alla nya mätare som vi installerarar i mätarprojektet kommer vara utrustade med den sk HAN-porten. Mätarna kommer ha en RJ12 port. Han-portens utformning och funktion följer de rekommendationer som finns i branschen. Via HAN-porten kan du som är kund hämta ut information och data om din energianvändning.  Tyvärr kan vi inte förse de mätare som är i drift idag med HAN-port. Du kan läsa lite med om HAN-porten här. https://hanporten.se 

Kan jag koppla in lastbalansering på min nuvarande elmätare?
Tyvärr finns det ingen möjlighet att koppla in lastbalansering via din befintliga elmätare. På marknaden finns det andra lösningar att köpa och koppla in i din gruppcentral efter mätaren. Detta är ingenting som Alingsås Energi erbjuder utan du får vända dig till en auktoriserad elinstallatör. När du har fått din nya elmätare kommer HAN-porten kunna fungera.

Hur fungerar de nya mätarna?
De nya elmätarna kan mäta elanvändningen per timme eller per kvart. Det blir lättare för dig som kund att följa din energiförbrukning och att skapa mer dynamiska prismodeller. Elmätaren ger dig som kund direktåtkomst till mätdata via HAN-porten. Elmätarna kan mäta både energin som används och produceras. Den kommer även att kunna skicka avbrottslarm vid strömavbrott, vilket kan hjälpa oss att snabbare åtgärda fel och avbrott i elnätet.