fbpx

Då får du din nya elmätare

Arbetet med byte av elmätare i hela Alingsås Energis nätområde fortlöper enligt plan. Just nu pågår pilotprojektet där ett 100-tal kunder har blivit utvalda för byte av elmätare. Efter genomförd pilot och utvärdering planeras mätarna bytas ut i fyra etapper. Du kommer att få ett brev från Alingsås Energi cirka en månad innan etappstart för […]

Tack till alla som besökte oss på Vårgårdamässan

Vi vill tacka er alla som besökte vår monter på Vårgårdamässan i Tångahallen 24-25 mars! Vi har väntat på att ställa ut på Vårgårdamässan sedan före pandemin och det var fantastiskt att få träffa besökare och andra utställare på mässan. Vårt energi-quiz var populärt och det var många som deltog. Vi har nu utsett och […]

Timpris för mikroproducenter

Nu kan du som är mikroproducent få ersättning för din överskottsel till spotpris utifrån elbörsen Nord Pools timpris i ditt elområde. Timpriserna är högst på dagtid då solen skiner och du producerar som mest, det ger dig som kund ett bra pris på din överskottsel. Ersättningen justeras för balanskostnader, handelskostnader och avgifter till Svenska Kraftnät. […]

Start av elmätarbyte!

På måndag 17 april startar vi pilotprojektet med elmätarbytet. Det är 100 utvalda kunder som kommer att ingå i pilotomgången. De berörda kunderna har fått informationsbrev från oss och från Hydrostandard som utför mätarbytet åt oss. Arbetet beräknas ta cirka två veckor.