fbpx

VA & Renhållning

Alingsås Energi Nät debiterar VA och renhållning (hushållssopor samt slamtömning) på uppdrag av Alingsås Kommun. VA debiteras en gång i kvartalet, renhållningen en gång i halvåret, och slam löpande efter utförd tömning.

För dessa nyttigheter kan vi hjälpa dig med dina reskontrafrågor, ändra dina faktureringsuppgifter, och ta emot din flyttanmälan om du köpt eller sålt en bostad där du debiteras för VA/Renhållning. Du hittar vårt flyttanmälansformulär här, och kan läsa mer om vilka leveranssätt du kan ha för din faktura här .

För andra frågor frågor gällande VA och renhållning, ex hämtningsschema, ändra tömningsintervall, beställa nya kärl, frågor om anslutning till kommunalt VA osv, så behöver du kontakta Alingsås Kommun.

Du behöver även kontakta Alingsås Kommun om du anser att någonting är fel på din faktura gällande VA eller renhållning, och du vill bestrida denna. Om det visar sig att fakturan behöver korrigeras, så skickar Alingsås Kommun vidare underlag till oss gällande vad som ska ändras på fakturan.

Frågor gällande renhållning/hushållssopor: ring 0322-61 70 80 (tonval 4) mellan 08.00–12.00, eller maila till avfall@alingsas.se.
Frågor gällande slam: ring 0322 – 61 70 80 (tonval 3) mellan 08.00 – 12.00, eller maila till slam@alingsas.se
Frågor gällande VA: Ring Alingsås Kommuns växel på 0322-61 60 00 och be att få prata med Samhällsbyggnadskontoret VA-avdelningen. Du kan även maila din fråga till vatten@alingsas.se