fbpx

Nytt batterilager i Alingsås

Alingsås Energi har inlett ett samarbete med energiföretaget RES och batteriutvecklaren SCR för ett nytt batterilagerprojekt i Alingsås kommun.
Det 17 MW stora batterilageranläggningen kommer att vara den första i sitt slag i närområdet.

”Vi är oerhört glada över att kunna locka den här typen av satsningar till Alingsås. Vi ser oss som möjliggörare i att skapa förutsättningar för den gröna omställning som pågår.  Ett batterilager i den här storleken blir en viktig resurs i det lokala nätet. Det bidrar till att skapar trygghet och stabilitet för invånarna i Alingsås kommun vad gäller energiförsörjningen, vilket är ett av våra viktigaste uppdrag” säger Rickard Bern, Alingsås Energis VD.  

Batterilagret kommer att spela en avgörande roll för att möjliggöra att lagra överskott av förnybar energi som genereras av vind- och solkraftverk. Detta kommer att minska beroendet av traditionella fossila bränslen och stödja övergången till ett mer hållbart energisystem.

Projektet kommer etableras i Alingsås på mark som tillhör Alingsås Energi och kommer att kopplas upp på det lokala nätet vid en av Alingsås Energis transformatorstationer. Med ytterligare tillväxt i kommunen från företag och hushåll så kan batteriet medverka till en stärkt lokal kraftbalans.

”Som styrelseordförande i Alingsås Energi är jag idag mycket nöjd och glad över att vi har fått affären med ett energilager i Alingsås i hamn. Enligt Svenska Kraftnät kommer även lokala energilager skapa nyttor för det nationella elsystemet, och det känns väldigt bra att vi även kan bidra till en ökad hållbarhet för hela samhället.”  säger Thomas Pettersson, Styrelseordförande på Alingsås Energi.

Batteriprojektet är för närvarande under utveckling och beräknas stå klart till sommaren 2024.

 

Om RES
RES är världens största oberoende aktör inom förnybar energi aktiva inom land- och havsbaserad vindkraft, solenergi, energilagring, grön vätgas samt transmission och distribution. I nästan 40 år har RES befunnit sig i branschens framkant och levererat mer än 23 GW förnybara energiprojekt globalt och stödjer en operativ tillgångsportfölj på över 12GW för en stor kundbas världen över. Med förståelse för de unika behoven hos företagskunder har RES säkrat över 1,5 GW i energiköpsavtal (PPA) som möjliggör tillgång till energi till lägsta kostnad. RES sysselsätter mer än 2 500 personer och är verksamma i 14 länder. I Norden har RES kontor i Göteborg, Ånge, Lund, Stockholm, Östersund och Oslo. För mer information, besök www.res-group.com.

Om SCR
SCR grundades våren 2021 av Carl Hagert, Fredrik Bodecker och Thomas Wiklund med målsättningen att bli Nordens ledande aktör inom utveckling av storskaliga batterilösningar. Grundarna har en lång erfarenhet från energi och finansmarknaderna i Europa och Norden med handel, riskhantering och strukturerade affärer inom energi. SCRs vision är att etablera mer än 250 MW av storskaliga energilagringsprojekt i form av batterier i Sverige senast 2025 och därigenom medverka till till en fossilfri framtid som stödjs av batteriteknologi. För mer information, besök www.scandinaviancapacityreserve.com