fbpx

Vanliga frågor

Elhandel

Hur håller jag koll på när mitt elavtal löper ut?

Det håller vi koll på åt dig. 60-90 dagar innan ditt avtal löper ut skickar vi ut information till dig så att du kan ta ställning till hur vidare du önskar göra.

Hur mycket el förbrukar jag på ett år?

Du kan enkelt se din uppskattade årsförbrukning på din elräkning som skickas ut månadsvis.
Du kan även logga in på Mina Sidor för att kunna räkna ut exakt årsförbrukning.

Hur mycket har jag betalat för min el under senaste året?

Du kan få fram din årskostnad genom att logga in på Mina Sidor där du kan se alla fakturor som skickats till dig.

Hur ofta får jag elfaktura?

Vi skickar ut faktura till dig månadsvis.
Om du saknar din faktura kan du logga in på Mina Sidor, där du kan se dina fakturor.
Du kan även kontakta vår kundservice för att få kopia

Jag skall flytta – hur gör jag?

När du skall flytta är det flera saker att tänka på:
Följ vår checklista och fyll i en flyttanmälan här på webben.

Dina valmöjligheter när det gäller el:
Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du normalt två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Kan jag själv påverka min förbrukning?

Ja det kan du absolut göra! Börja med att stänga av alla saker som står i standby när de inte används, se över gradinställningen på kyl och frys, handdukstork, element och dylikt. Från Kundservice kan du låna hem en mätare som mäter vad olika saker i hemmet förbrukar på t ex ett dygn. På så sätt kan du lättare påverka din förbrukning genom att ändra inställningar och användning på de saker som drar mest el

Måste jag ha ett elavtal?

Ja, du behöver både ha ett elhandelsavtal samt ett elnätsavtal för att kunna få el till din bostad.

Vad är skillnaden på elhandelsbolag och nätbolag?

Elhandelsbolaget köper in din el som du förbrukar. Nätbolaget distribuerar elen i nätet till din bostad

Vad händer med mitt elavtal när jag flyttar?

När du anmält till ditt elnätsbolag att du ska flytta så skickas automatiskt ett meddelande till ditt elhandelsbolag med information om datum när ditt elnätsavtal avslutats. 

Elnät

Jag skall flytta – hur gör jag?

När du skall flytta är det flera saker att tänka på:
Följ vår checklista och fyll i en flyttanmälan här på webben.

Dina valmöjligheter när det gäller el:
Som kund har du två olika avtal. Det ena är ett elnätsavtal, med det elnätsföretag som äger elnätet där du bor. Det andra är ett elhandelsavtal, med det företag som du köper el av, ditt elhandelsföretag.

Om elhandelsföretaget och elnätsföretaget ingår i samma koncern, får du oftast bara en faktura. Annars får du normalt två fakturor – en från elnätsföretaget och en från elhandelsföretaget.

Vad är det för skillnad mellan elnät och elhandel?

Elnätet, det vill säga elledningarna och elmätarna i Alingsås ägs av Alingsås Energi Nät AB.Det är vi som transporterar och mäter elen hos dig. Du kan inte byta elnätsleverantör.
Elhandel innebär att du köper själva strömmen/elen du använder. Du kan själv välja vilken elleverantör du önskar köpa ifrån, man får välja fritt i hela Sverige.

Varför får jag fortfarande fakturor ifrån Alingsås Energi när jag har bytt till en annan elleverantör?

Så länge du bor i Alingsås Energis nätområde kommer du att få fakturor för den fasta nätkostnaden och el överföringen ifrån oss, eftersom det är vi som ser till att du får ström fram till din bostad.

Fiber

Hur kommer jag igång med bredbandet?

Om du har en fiberanslutning fram till din bostad beställer du tjänster via Z-market.
Om du inte kommer igång trots att du lagt en beställning hänvisar vi dig till den tjänsteleverantör du har valt.
Telefonnummer finns på Z-market.

Kan jag få bredband till min bostad?

Det kan du undersöka genom att gå in på beställningsportalen Z-market och skriva in din adress i sökfältet. Om den finns med kan du beställa tjänster från en leverantör direkt!

Om din adress saknas på beställningsportalen finns följande alternativ:
Bor du i en hyresrätt, bostadsrätt eller samfällighet kan du fråga din hyresvärd/fastighetsägare/förening om de har byggt ett fastighetsnät för fiber.

Du kan också ringa till vår säljavdelning på 0322-617 617 eller maila till salj@alingsasenergi.se
Vi skickar då en teknisk förfrågan till vår nätavdelning och du får ett besked inom 10 arbetsdagar.

Mitt bredband fungerar inte, vem ska jag kontakta?

Du skall göra en felanmälan direkt till den tjänsteleverantör som du har valt.

Vad kostar ett bredbandsabonnemang hos er?

Om ni har tillgång till det öppna stadsnätet beror kostnaden på val av leverantör och tjänst, läs mer på beställningsportalen Z-market.

Fjärrvärme

Vad är anslutningsavgiften för fjärrvärme?

Är du intresserad av fjärrvärme?

Vill du att vi räknar på en offert? Ta kontakt med vår Säljavdelning på 0322 -617 617 eller via mail salj@alingsasenergi.se så hjälper vi till!

Solceller

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Kräver solcellsanläggningen underhåll och service?

Mycket lite underhåll eftersom det finns få rörliga komponenter som kan krångla.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Producerar solceller el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder.

Vilka fördelar medför sol-el för mig?

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Vilka fördelar medför solel för miljön?

Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.

Fakturafrågor och övrigt

Hur gör jag när jag har autogiro och ska byta bank?

Du behöver först säga upp ditt gamla autogiro via din bank.
Efter att detta är gjort så ansöker du om nytt autogiro via din bank, eller kontaktar vår kundservice om du hellre önskar få en autogiroansökan på papper utskickad till dig.
Mejla då till kundservice@alingsasenergi.se

Hur gör jag om jag har e-faktura och ska byta bank?

Du avanmäler e-faktura via din aktuella bank.
Sedan gör du en ny anmälan om e-faktura via din nya bank.

Hur ofta får jag elfaktura?

Vi skickar ut faktura till dig månadsvis.
Om du saknar din faktura kan du logga in på Mina Sidor, där du kan se dina fakturor.
Du kan även kontakta vår kundservice för att få kopia

Vad betyder överfört belopp på min faktura?

Beloppet att betala på din faktura understiger 50 kr, vilket innebär att vi har fört över beloppet till nästkommande faktura.

Varför får jag en betalningspåminnelse på en faktura jag redan betalt?

Det tar ett par dagar innan betalning inkommit till vårt system. Detta kan innebära att påminnelse är utskickad under dessa dagar. Kontrollera att du betalat in till rätt Bankgiro. Kontakta din bank om betalningen inte gått igenom trots rätt uppgifter. Påminnelseavgiften läggs på nästkommande faktura då betalningen inkommit efter förfallodatum.

Varför får jag fortfarande fakturor ifrån Alingsås Energi när jag har bytt till en annan elleverantör?

Så länge du bor i Alingsås Energis nätområde kommer du att få fakturor för den fasta nätkostnaden och el överföringen ifrån oss, eftersom det är vi som ser till att du får ström fram till din bostad.

Varför har jag en högre elräkning än min granne?

Det är viktigt att det är förbrukningen ni jämför, eftersom det kan finnas många orsaker till att slutsummorna på fakturan skiljer sig åt.
Några exempel: Antal personer i hushållet, temperaturer inomhus samt på kyl och frys, olika avtalspriser samt antal elektriska prylar i hemmet.

Varför har jag fått en betalningspåminnelse trots att jag har autogiro?

Kontrollera om beloppet har dragits från ditt konto. Om det inte har dragits ber vi dig kontakta din bank för att kontrollera orsaken till detta.
Vi försöker att dra beloppet från ditt konto tre gånger. Första försöket görs på ordinarie förfallodatum och efter det görs ytterligare två dragningar under de närmst kommande dagarna.

Ladda elbilen

Hur lång tid tar det att ladda min bil?

Tiden det tar att ladda sitt fordon beror på många faktorer. Den enskilt största är vilken bil du har och vilken laddeffekt den kan ta emot.

Klarar min säkring att jag laddar bilen hemma?

Anlita ett behörigt elinstallationsföretag som undersöker detta.

Lights in Alingsås

Hur lång är Lights rundan ?

Den är 3 kilometer lång.

Hur många besöker Lights in Alingsås varje år?

Det är runt 70 000 personer som besöker eventet årligen.

Hur stor är elförbrukningen av eventet Lights in Alingås?

Förbrukningen uppgår till cirka 15 000 kWh vilket kan jämföras med en mindre villas elförbrukning under ett år.

När pågår Lights in Alingås?

30 september – 6 november

Vad är egentligen Lights in Alingsås?

Lights in Alingsås skiljer sig från andra ljusevenemang runt om i världen. Tema och slingan är förutbestämda av Alingsås Energi. Vilka installationer som skapas och hur de ska se ut tas fram under i en workshop, där ljusdesigners och studenter arbetar tillsammans under en veckas tid. Efter invigningen finns installationerna att skåda under fem veckor, på egen hand eller tillsammans med en guide.

Varför arrangerar Alingsås Energi Lights in Alingsås

Det är ett sätt för oss att marknadsföra oss och sätta både företaget och orten Alingsås på kartan. Det betyder mycket för handeln, turismen och övriga näringsidkare i kommunen.

Lights in Alingsås ger möjlighet elever vid el- och energiprogrammet vid Alströmergymnasiet till värdefull praktik. I år erbjuds även eleverna på handelsutbildningen praktik inom ramen för sin eventkurs.

Sammanfattningsvis är det ett uppskattat sätt för Alingsås Energi att synas och sprida kunskap som går i linje med vår roll att bidra till utvecklingen i kommunen.