fbpx

Elprisstöd

Regeringen avsätter drygt 6 miljarder kronor till en elpriskompensation till hushåll som drabbas av höga elpriser. Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari. Elpriskompensationen beräknas omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den riktas till privathushåll och ska baseras på elförbrukning och inte boendeform. Storleken på stödet räknas ut […]

Termofotografering av fjärrvärmenätet i Alingsås

Vi planerar att termofotografera vårt fjärrvärmenät i Alingsås och Hemsjö. Det kommer att ske under en kväll i januari eller februari när väderförhållandena är gynnsamma. Fotograferingen kommer att utföras med ett tvåmotorigt flygplan med en besättning om två piloter. Flygningen kommer att pågå under cirka en halvtimma och flyghöjden kommer att vara 800 meter. Anledningen […]

Omläggning till ordinarie drift på Holmalund

Under annandagen hade vi ett större strömavbrott som drabbade 3884 kunder i Stockslycke Ängabo, Dammen Torvmossen Stampen och Vimpeln. Sedan dess har vi haft strömförsörjningen kopplad via en alternativ väg. Natten mellan den 4 och 5 januari återgår vi till ordinarie driftläge. I samband med detta är inget strömavbrott planerat. Den trasiga kabel som återstår att reparera passerar […]

Har du fått en faktura gällande slamtömning?

Tillsammans med fakturan tillkommer ett brev från Alingsås Kommun I brevet står följande:   Angående er slamtömning Hej, Vi har upptäckt att på grund av ett systemfel har fakturering av tömningar på vissa avloppsanläggningar och fettavskiljare ej skett under 2019, 2020 och 2021 och därför kommer tyvärr denna faktura sent till er. För att underlätta […]

Har du fått påminnelse på din e-faktura?

Vi har fått information om att ICA-banken, Ålandsbanken och Marginalen bank hade tillfälliga problem med visning av betalrader för fakturor under november. För dig som är kund i dessa banker kan detta kan ha gjort att din e-faktura från oss inte visats, vilket innebär att din faktura med förfallodatum 29/11 -2021 fortfarande är obetald och […]

Första etappen av infrastrukturarbetet med laddstolpar är i slutfasen

Alingsås Energi har byggt ut laddinfrastrukturen i Alingsås under de senaste två åren och nu är första etappen i slutfasen! Under en period har det varit kostnadsfritt för alla att ladda sin bil vid någon av Alingsås Energis stolpar men nu närmar vi oss slutfasen vilket innebära en del förändringar. Den 17  december 2021 införs […]

Panncentralen Gjutaren

Såg du att det rök från panncentralen Gjutaren tidigare idag? Det var nämligen dags för det årliga driftprovet. Vi måste göra provet så är vi är redo att använda Gjutaren om det blir en väldig kall vinter och det blir nödvändigt.

Belysningen längs gång- och cykelvägen mellan Hästeryd och Västra Bodarna.

Vi får många frågor om belysningen längs gång- och cykelvägen som går mellan Hästeryd och Västra Bodarna. Alingsås kommun och Lerums kommun har tillsammans en långsiktig plan på att ordna gång och cykelbana med belysning hela vägen mellan Alingsås och Tollered allt eftersom Trafikverket färdigställer vägetapper. Vägen från Alingsås till Västra Bodarna är sedan flera […]

Informationsträff om solceller

Är det verkligen lönsamt med solenergi? Vilka olika lösningar finns det?  Var kan jag installera solpaneler? Producerar solceller även el under vintern? Svaret på dessa frågor och många fler får du på vår informationsträff om solceller! Du är välkommen torsdagen 25 november kl 18.00 . Då får du svaret på frågorna ovan och får höra allt […]

Varför ska jag investera i solceller?

Argumenten för att investera i solceller är många, förutom att solceller är ett bra och hållbart val för miljön så finns det många andra fördelar, till exempel: Du minskar ditt behov av köpt energi och kan sälja vidare eventuellt överskott. Du blir mindre påverkad av prissvängningar på elmarknaden. Kostnadseffektiv teknik – verkningsgraden på solcellspaneler har […]