fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Fastigheter som befinner sig inom Alingsås tätort, där vårt fjärrvärmenät är utbyggt, kan anslutas till fjärrvärme.
Avtal gällande fjärrvärmeanslutning och avtal gällande fjärrvärmeleverans tecknas alltid med fastighetsägaren.

I det fall en fjärrvärmeansluten fastigheten byter ägare måste den nya ägaren teckna ett nytt avtal gällande fjärrvärmeleverans, om denne önskar fortsatt leverans av fjärrvärme.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.
Är du intresserad av fjärrvärme fyll i formuläret här.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till företagslokaler, samfällighetsföreningar samt flerbostadshus. Normalprislistor från den 1 januari 2023.

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 82 208 kr 12 653 kr 69 555 kr
193 MWh 197 584 kr 30 658 kr 166 926 kr
500 MWh 511 014 kr 79 079 kr 431 935 kr
1000 MWh 1 021 550 kr 158 156 kr 863 394 kr

Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund. Samtliga priser är inklusive moms.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsidkare 2023

allmanna-avtalsvillkor_naringsikdare_fjarrvarme_20230901.pdf