fbpx

Värmepriser och avtalsvillkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Fastigheter som befinner sig inom Alingsås tätort, där vårt fjärrvärmenät är utbyggt, kan anslutas till fjärrvärme.
Avtal gällande fjärrvärmeanslutning och avtal gällande fjärrvärmeleverans tecknas alltid med fastighetsägaren.

I det fall en fjärrvärmeansluten fastigheten byter ägare måste den nya ägaren teckna ett nytt avtal gällande fjärrvärmeleverans, om denne önskar fortsatt leverans av fjärrvärme.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.
Är du intresserad av fjärrvärme fyll i formuläret här.

Aktuella prislistor hittar du nedan.

En anläggning som har en effekt på 50kW får en årskostnad på 61 000 kr (50 X 1 220).
Vi fakturerar 1/12 per månad alltså 5 083 kr exkl moms.

Sedan tillkommer kostnaden för den energi som förbrukas enligt energiprislistan nedan.

Effektprislista för fjärrvärme till företagskunder och bostadsrättsföreningar

Effekt (kW) Pris (kr/år)
0-50 kW 1 220 kr/kW
51-200 kW 5 000 kr + 1 120 kr/kW
201-400 kW 25 000 kr + 1 020 kr/kW
>400 kW 65 000 kr + 920 kr/kW

Priserna gäller från den 1 augusti 2024 till 31 december 2024. Samtliga priser är exklusive moms.

Energiprislista fjärrvärme till företagskunder och bostadsrättsföreningar

Energi Pris
Maj-september 450 kr/MWh
Oktober-april 780 kr/MWh

Priserna gäller från den 1 augusti 2024 till 31 december 2024. Samtliga priser är exklusive moms.

Effektpris

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsidkare 2023

allmanna-avtalsvillkor_naringsikdare_fjarrvarme_20230901.pdf