fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt kan den som vill ansluta sig.

Anslutningsavgift för företag , lokaler, flerbostadshus och samfälligheter beräknas utefter fjärrvärmecentralens storlek samt ledningslängd på tomtmark.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till företagslokaler, samfällighetsföreningar samt flerbostadshus. Normalprislistor från den 1 januari 2021.

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 74 595 kr 11 429 kr 63 106 kr
193 MWh 179 140 kr 27 692 kr 151 448 kr
500 MWh 463 312 kr 71 428 kr 391 884 kr
1000 MWh 926 193 kr 142 856 kr 783 337 kr

Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund. Samtliga priser är inklusive moms.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsverksamhet

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Näringsverksamhet.pdf