fbpx

Värmepriser och avtalsvilkor

Söker du en bekväm och bekymmersfri värmelösning  så har Alingsås Energi lösningen för dig.

Inom Alingsås tätort där vårt fjärrvärmenät är utbyggt kan den som vill ansluta sig.

Anslutningsavgift för företag , lokaler, flerbostadshus och samfälligheter beräknas utefter fjärrvärmecentralens storlek samt ledningslängd på tomtmark.

Anslutningsavgiften för fjärrvärme inkluderar alltid fjärrvärmecentralen.

Fasta och rörliga priser för fjärrvärme till företagslokaler, samfällighetsföreningar samt flerbostadshus. Normalprislistor från den 1 januari 2022.

Årlig förbrukning i MWh Total kostnad per år Varav under året fast del Varav under året rörlig del
80 MWh 74 782 kr 11 676 kr 63 106 kr
193 MWh 179 738 kr 28 290 kr 151 448 kr
500 MWh 464 855 kr 72 971 kr 391 884 kr
1000 MWh 929 278 kr 145 941 kr 783 337 kr

Priserna är indexerade, fasta delen ändras varje årsskifte och rörlig del varje kvartal enligt avtal med dig som kund. Samtliga priser är inklusive moms.

Allmänna Avtalsvillkor Fjärrvärme Näringsverksamhet

Allmänna-avtalsvillkor-Fjärrvärme-Näringsverksamhet.pdf