fbpx

Felanmälan för gatubelysningen

Alingsås Energi ansvarar för gatubelysningen inom Alingsås tätort, Hemsjö, Ingared och Västra Bodarna. Sedan 2021 använder sig Alingsås Kommun av felanmälansverktyget IsyCase, och det är via detta du kan anmäla fel på gatubelysningen. Du hittar felanmälansformuläret här: Alingsås kommuns hemsida.  (Innan 2021 gjordes felanmälningar via Fixamingata, men denna sida används inte längre. Felanmälningar som görs […]

Timavräkning, månadsavräkning och timvärden, vi reder ut begreppen!

Det nämns i olika sammanhang allt oftare ord som timavräkning, månadsavräkning och timvärden. Det finns också ett ökat intresse av att teckna timprisavtal. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är skillnaden mellan dessa. Här är en kort sammanfattning av dessa begrepp. Månadsavräkning: Dina mätvärden samlas in minst en gång per månad i våra […]

Utbetalning av elprisstöd

Nu har Försäkringskassan börjat utbetalningen av elprisstödet till hushållen i elområde 3 och 4. Pengarna började betalas ut från 20 februari och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars. Utbetalningarna till hushållen sker automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet. Du hittar all information hos Försäkringskassan. Så här räknar […]

Alingsås Energi startar energisparprojekt tillsammans med Telia och Alingsåshem

Projektet som kommer att pågå under hela 2023 är ett pilotprojekt som handlar om energibesparing av fjärrvärme på tre av Alingsåshems fastigheter. Detta görs genom att samla in mätvärden om temperatur och luftfuktighet i alla lägenheter och sedan skicka in dessa via Telias IoT nät, (Internet Of Things nät) till deras så kallade Smart Building-portal. […]

Bränder i elinstallationer

Vi har på senare tid fått in flera felanmälningar från kunder, som vid undersökning visar sig vara fel i deras elanläggning. I flera av dessa har det varit en kombination av att anläggningen är äldre och hög last från exempelvis elbilsladdare. Det har varit brända huvudbrytare, gamla ledningar som har börjat bränna eller slitna säkringshållare. […]

Åter låg risk för bortkoppling av el

Svenska Kraftnät meddelar nu att risken för bortkoppling av el i Sverige är åter låg. Det var under augusti 2022 som Svenska kraftnät gick ut med att det var en ökad risk för effektbrist under kommande vinter. Några anledningar var osäkerhet i leveranser av naturgas på kontinenten, låga vattenmagasin och ingen elhandel mellan Ryssland och […]

Asfaltering på Skolgatan

Efter vårt arbete på Skolgatan i höstas så kommer vägen asfalteras och återställas under vecka 7 och 8. Då framkomligheten kommer att vara begränsad så ber vi framförallt gående och cyklister att välja alternativa vägar. Våra pågående arbeten hittar du alltid här