fbpx

Manuell frånkoppling (MFK) och styrel

Om det skulle bli elbrist i Sverige kan Svenska kraftnät beordra elnätsföretagen att genomföra en manuell förbrukningsfrånkoppling av el (MFK).  Det är ett verktyg som alltid har funnits att ta till som en sista utväg för att förhindra större störningar i elförsörjningen. Men vi har aldrig behövt göra det hittills.

I det område som kopplas bort slutar elen att levereras, som ett vanligt strömavbrott som varar under några timmar.

Det är Svenska Kraftnät som avgör när och var manuell förbrukningsfrånkoppling sker. De ger sedan order till regionnätsföretaget (i vårt fall Vattenfall) att de ska genomföra frånkopplingen. I bästa fall kommer det att gå ut information till allmänheten redan dagen innan frånkoppling sker. Då är det bra att hålla nere sin förbrukning mer än vanligt. Men det kan också ske någon plötslig störning som gör att det går mycket snabbare än så.

Vid en frånkoppling prioriterar man så att viktiga verksamheter skyddas. Verksamheter som – om de skulle slås ut – skulle riskera att människor drabbas hårt, exempelvis vård och dricksvattenrening

Läs mer om styrel hos energimyndigheten

Läs mer hos Svenska Kraftnät om manuell förbrukningsfrånkoppling.

 

 

Vanliga frågor

Vem bestämmer vilka som blir frånkopplade?

Svenska kraftnät väljer ut i vilket geografiskt område det behöver göras en frånkoppling av elen, hur mycket el som ska kopplas bort och hur länge. Vilka ledningar eller vilka elanvändare som ska prioriteras bestäms på lokal nivå av kommunen i samarbete med Alingsås Energi enligt en prioriteringsordning för att säkra sjukhus med mera.

Hur lång tid kommer elen att vara borta?

Troligen ett par timmar. Sen kan det upprepas något dygn senare om det fortfarande är en kritisk situation.