fbpx

Fjärrvärmen är miljövänlig, prisvärd och driftsäker

Fjärrvärmen produceras av förnyelsebara biobränslen från ditt närområde. Värmen produceras på Sävelundsverket och distribueras genom ett ledningssystem i form av varmt vatten till dig som kund.
Vi på Alingsås Energi arbetar enligt Reko Fjärrvärme – riktlinjer som tryggar relationen mellan oss som leverantör och dig som kund.

Vårt fjärrvärmenät

Alingsås Energis fjärrvärmenät består idag av nästan 16 mil fjärrvärmeledning. 675 villor och 400 flerbostadshus med cirka 6 600 lägenheter är anslutna till nätet, som fortsätter att växa.

Under 2019 producerade Sävelundsverket och andra centraler 145 000 MWh, vilket motsvarar drygt 10 000 större villor. Värmen framställs genom eldning av biprodukter från skogsindustrin och en liten tillförsel av deponigas från Bälinge avfallsanläggning.

Bra och bekvämt, helt enkelt!

En av de stora fördelarna med att låta Alingsås Energi leverera din fjärrvärme är att vi även ser till att din värmeanläggning alltid fungerar på bästa sätt. Värmeväxlaren står i ditt hem, men det är Alingsås Energi som äger den och bekostar all nödvändig service.

Värmeväxlaren övervakas automatiskt genom våra interna system, och skulle något inte fungera fullt ut så skickar vi en serviceman. Har du ändå frågor eller funderar på om din anläggning fungerar korrekt, så kontakta Kundservice på 0322 – 617 617.

Var finns det fjärrvärme i Alingsås?

Fjärrvärmenätet finns i Alingsås tätort. De områden där vi ännu inte har något nät för fjärrvärme idag är Klinten, Dammen,Torvmossen samt längst ut i ytterområdena.

Vilket datum blir min fjärrvärme inkopplad?

Inkopplingsdatum kommer vi gemensamt överens om när avtalet skrivs och vi försöker i den mån det går att tillgodose era önskemål.

Hur ofta ändrar ni index på fjärrvärmen?

Index för rörlig avgift justeras var tredje månad och index för fast avgift justeras en gång per år.

Vad är anslutningsavgiften för fjärrvärme?

Anslutningsavgiften ligger på 55.000 kr inkl. moms för villor och små flerbostadshus. För större hus och industrier gäller priset enligt skriftlig offert. Värmeväxlaren och Servisledningen ingår.

Vill du att vi räknar på en offert? Ta kontakt med vår Marknadsavdelning på 0322 -617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi till!

Företag?

Fjärrvärme

Flyttanmälan

Flyttanmälan