fbpx

Alingsås största miljöförbättrare

Fjärrvärme är en driftsäker, prisvärd och miljövänlig värmekälla som produceras av förnyelsebara biobränslen från ditt närområde. Värmen produceras på Sävelundsverket och distribueras genom ett ledningssystem i form av varmt vatten till dig som kund. Vi på Alingsås Energi är certifierade enligt Reko Fjärrvärme – ett kvalitetscertifikat som tryggar relationen mellan oss som leverantör och dig som kund.

Var finns det fjärrvärme i Alingsås?

Fjärrvärmenätet finns i Alingsås tätort. De områden där vi ännu inte har något nät för fjärrvärme idag är Klinten, Dammen,Torvmossen samt längst ut i ytterområdena.

Vilket datum blir min fjärrvärme inkopplad?

Inkopplingsdatum kommer vi gemensamt överens om när avtalet skrivs och vi försöker i den mån det går att tillgodose era önskemål.

Hur ofta ändrar ni index på fjärrvärmen?

Index för rörlig avgift justeras var tredje månad och index för fast avgift justeras en gång per år.

Vad är anslutningsavgiften för fjärrvärme?

Anslutningsavgiften ligger på 55.000 kr inkl. moms för villor och små flerbostadshus. För större hus och industrier gäller priset enligt skriftlig offert. Värmeväxlaren och Servisledningen ingår.

Vill du att vi räknar på en offert? Ta kontakt med vår Marknadsavdelning på 0322 -617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se så hjälper vi till!

Företag?

Fjärrvärme

Flyttanmälan

Flyttanmälan