fbpx

Miljö och arbetsmiljö

Policy

Alingsås Energi ska vara ett föredöme när det gäller miljö- och arbetsmiljöarbete. Att följa gällande lagar och bestämmelser är för oss en självklarhet och ses som utgångspunkt i vårt arbete. Men för att bli en drivande del av ett hållbart samhälle, både inom och utanför företaget lägger vi ribban högre genom att ständigt förbättra vår interna arbetsmiljö och den externa miljöpåverkan.

Vårt mål är att bli ett företag där ingen drabbas av skada eller ohälsa på grund av arbetet. Våra utsläpp till luft, vatten och mark, samt förbrukning av naturresurser ska vara så låga som möjligt.

Detta gör vi för att attrahera och behålla en kvalificerad och motiverad personal och säkra ett hållbart samhälle för kommande generationer. Vi ska uppnå detta genom delaktighet, samverkan och utveckling.

 

Delaktighet

Vi tror att möjligheten att vara med och påverka den egna arbetssituationen är ett sätt att främja god arbetsmiljö och det bästa sättet att utveckla en effektiv verksamhet. Det yttersta ansvaret för miljö- och arbetsmiljö ligger på arbetsgivaren, men alla medarbetare är delaktiga för att kunna minimera skador på miljön och risker i arbetsmiljön samt medverka till förbättring av arbetsförhållandena.

Samverkan

Vi vill gemensamt uppnå en arbetsmiljö där alla känner sig trygga, säkra och likvärdiga. Olyckor och risker i arbetsmiljön minimeras genom att arbetsgivaren och medarbetarna gemensamt bedömer riskerna och genomför åtgärder som leder till förbättringar.

Tillsammans skapar vi ett företag som klarar framtida utmaningar inom miljö- och arbetsmiljöområdet.

 

Utveckling

Genom delaktighet och samverkan förbättrar vi ständigt våra processer, vårt arbetssätt och vår kompetens. Den ständiga förbättringen sker med en helhetssyn på kvalitet, arbetsmiljö, miljö och ekonomi och säkerställs av våra miljö- och arbetsmiljöledningssystem

Utbildning och personlig utveckling är viktiga för kompetensen såväl hos den enskilde medarbetaren som företaget. Utan kompetent personal kan företaget inte förbättra sig. Alla medarbetare ska ha tillräcklig kompetens för att bedöma konsekvenserna för miljö- och arbetsmiljön av eget handlande och ha möjlighet att förbättra situationen.

Alingsås Energi redovisar sedan 2007 sin miljö- och arbetsmiljöprestanda*, nedan är senaste redovisningarna.

Våra certifikat och diplom

Sedan 2003: Miljödiplomerat Alingsåsföretag.

Sedan 2009: Certifierad enligt AFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete (ersattes av ISO 45001).

Sedan 2013: Miljödiplom Svensk Miljöbas (ersattes av ISO 14001)

Sedan 2015: Certifierad enligt ISO 14001

Sedan 2019: Certifierad enligt ISO 45001

 

Arbetsmiljöbokslut 2022

Arbetsmiljobokslut-2022.pdf

Miljö & Klimatredovisning 2022

Miljo-klimatredovisning-2022.pdf

Miljöbokslut 2021

MiljoBokslut2021.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2021

AMBokslut2021.pdf

Miljöbokslut 2020

MiljoBokslut2020.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2020

AMBokslut2020.pdf

Miljöbokslut 2019

MiljöBokslut2019.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2019

AMBokslut2019.pdf

Miljöbokslut 2018

miljobokslut2018-02-15.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2018

ambokslut2018-02-15.pdf

Miljöbokslut 2017

miljobokslut2017.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2017

ambokslut2017.pdf

Miljöbokslut 2016

miljobokslut2016.pdf

Arbetsmiljöbokslut 2016

ambokslut2016.pdf