fbpx

Byggvärme

Med byggvärme kan du få värme till din byggarbetsplats under hela projektet på ett miljöriktigt och leveranssäkert sätt. Vi tar inte ut någon fast driftskostnad utan betalar endast för den energi du förbrukar.

Alingsås Energi kan erbjuda fjärrvärme som uppvärmningsalternativ under ert byggskede. Genom att ansluta till fjärrvärmenätet redan vid byggstart är det möjligt att tillgodose uppvärmningsbehovet under hela projektet. Fjärrvärme är ett klimatsmart alternativ som kan minska våra kunders kostnader.

Erbjudandet kallas byggvärme och riktar sig till nybyggnation av fastigheter där kunden har tecknat fjärrvärmeavtal med oss.
Kunden tillhandahåller en värmeväxlare som vanligtvis hyrs, kopplar in el till värmeväxlaren och fjärrvärmemätaren samt ansluter sekundärsidan.

Alingsås Energi kopplar in primärsidan och monterar fjärrvärmemätaren.

Pris 1 225 kr/MWh exklusive moms
Faktureras varje månad

Priset för fjärrvärme består endast av ett energipris och inga fasta avgifter tillkommer.
Energipriset är fast under kalenderåret men kan justeras den 1 januari varje år.

För att beställa byggvärme fyll i avtalet nedan, datera och signera skicka sedan avtalet till;

Alingsås Energi  Nät AB, 441 81 Alingsås
E-post : salj@alingsas.se

Kontakta vår säljavdelning för mer information.

Anders Nellskog 0322-61 76 87 anders.nellskog@alingsasenergi.se
Camilla Krantz 0322-61 76 16 camilla.krantz@alingsasenergi.se

Avtal byggvärme

Avtal-byggvarme-1.pdf