fbpx

Ska du gräva?

Om du behöver utsättning inom ett projektområde kan du enkelt gå in på www.ledningskollen.se för att skapa ett ärende och få information om var våra och andra ledningsägares ledningar finns placerade i marken och planera din grävning utefter det. Antingen genom att välja ”Projektering” för kartunderlag i valfritt filformat eller ”Ledningsanvisning” för färgmarkeringar på plats.

Ledningskollen är ett gemensamt verktyg för oss som äger olika ledningsnät och för de privatpersoner, företag, kommuner eller myndigheter som skall planera eller utföra markarbeten.
Har du behov av hjälp med utsättningen av kablarna så kontakta vår Kundservice 0322-617 617 eller via mail kundservice@alingsasenergi.se