fbpx

Ska du gräva?

Om du är i behov av utsättning inom ett projektområde kan du enkelt gå in på www.ledningskollen.se för att skapa ett ärende och få information om var våra och andra ledningsägares ledningar finns placerade i marken och planera din grävning utefter det. Antingen genom att välja ”Projektering” för kartunderlag i valfritt filformat eller ”Ledningsanvisning” för färgmarkeringar på plats.

Ledningskollen är ett gemensamt verktyg för oss som äger olika ledningsnät och för de privatpersoner, företag, kommuner eller myndigheter som skall planera eller utföra markarbeten. Har du frågor om ett befintligt ärende, kontakta Geomatikk på telefonnummer 026-12 35 00 eller via hemsidan www.geomatikk.se.