fbpx

Elmarknaden

Elpriset – varför är det så högt just nu?

Det har nog inte undgått många att elpriserna har varit mycket högre än normalt det senaste månaderna. Vad är det som händer?

Då el inte går att lagra så är elpriset alltid beroende av vad som händer på marknaden just nu avseende väder, bränslepriser och den ekonomiska konjunkturen. Precis som på övriga marknader styrs även elpriset av utbud och efterfrågan. Dessutom påverkas priserna på el i Sverige av vad som händer i Europa genom att vi importerar och exporterar till och från Norden via kabelförbindelser.

Under december så gick priserna på el i höjden. Varför?

  • En av de främsta orsakerna är att det har varit kallt, inte bara i Sverige utan i stora delar av Europa, så det totala elbehovet har ökat.
  • Det har samtidigt varit vindfattigt vilket gör att vindkraftproduktionen varit låg.
  • När det blev kallare fick man reducera vattenkraftsproduktionen i våra norra älvar för att då en kontrollerad isläggning och undvika problem senare i vinter.
  • När kärnkraftproduktionen minskar i Sverige och Europa så blir elsystemet med väderberoende. När det då blir både kallt och vindfattigt så är det andra produktionsslag som gas och kol som får användas och där har bränslepriserna varit extremt höga.

Kommer priserna fortsätta vara lika höga?

  • Sedan toppen i december så har elpriset under början av januari sjunkit och prognosen vädermässigt gör att marknaden tror på ett lägre pris.

Här kan du  läsa mer om elpriserna och elåret 2021

Elprisstödet

Regeringen avsätter drygt 6 miljarder kronor till en elpriskompensation till hushåll som drabbas av höga elpriser.
Hushållen ska kompenseras för de höga elpriserna under december, januari och februari.

Elpriskompensationen beräknas omfatta omkring 1,8 miljoner hushåll i hela Sverige. Den riktas till privathushåll och ska baseras på elförbrukning och inte boendeform.
Storleken på stödet räknas ut enligt en trappa. Kompensationen ska baseras på hushållets månatliga elförbrukning.
De hushåll som använder över 2 000 kWh per månad blir berättigade till det högsta stödet på max 6 000 kronor totalt.
Exakt hur trappan ser ut och hur stödet ska utbetalas är ännu inte klart, men den som omfattas ska inte behöva ansöka om det.
Regeringens målsättning är att arbeta fram detaljerna så snart som möjligt. När utbetalning kan ske finns ingen uppgift om ännu.

Vi kommer att uppdatera löpande med senaste informationen om elprisstödet här på vår hemsida.

För att få en uppfattning av hur många kilowattimmar du förbrukar så kan du titta på din senaste elräkning eller logga in på ditt Mina Sidor och hitta informationen där.

Elområden

Elområden infördes i Sverige den 1 november 2011.

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät har som en följd av detta delat in Sverige i fyra elområden.

I vilket elområde bor du?