fbpx

Elmarknaden

Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, förutom väder så spelar också andra saker som pris på andra energiråvaror, valutans utveckling, begränsad överföringskapacitet från norra till södra Sverige en stor roll.

Här uppdaterar vi månadsvis aktuell information kring utvecklingen på elmarknaden.

Läget på elmarknaden

Under oktober sjönk elpriset. Gaspriserna var lägre, vädret var fortfarande milt och det blåste mer så det blev mer vindkraftsproduktion.
Det allmänna sparmedvetandet hos konsumenterna har också gjort sitt till att priserna blivit lägre. Alingsåsarna har i snitt minskat sin elförbrukning med ca 10% under oktober.

I elområde 3 där Alingsås ingår blev snittet på elpriset det lägsta sedan februari i år.

Vad händer framåt?

Den volatila marknaden har inte försvunnit även om månadssnittet sjunkit markant senaste månaden.

 

Vill du vet mer om orsakerna bakom de svängiga elpriserna så förklarar Energimarknadsinspektionen här 

Nedan hittar du läget på elmarknaden, en en veckovis marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen 

vecka 45 2022

vecka 44 2022

vecka 43 2022

vecka 42 2022

vecka 41 2022

vecka 40 2022

vecka 39 2022

Elområden

Elområden infördes i Sverige den 1 november 2011.

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät har som en följd av detta delat in Sverige i fyra elområden.

I vilket elområde bor du?