fbpx

Elmarknaden

Det är många faktorer som påverkar ditt elpris, förutom väder så spelar också andra saker som pris på andra energiråvaror, valutans utveckling, begränsad överföringskapacitet från norra till södra Sverige en stor roll.

Hur blir elpriset i vinter? Branschtidningen Energi skriver om läget under hösten och vintern  2023/2024. 

Vill du vet mer om orsakerna bakom de svängiga elpriserna så förklarar Energimarknadsinspektionen här 

 Nedan hittar du läget på elmarknaden, en en veckovis marknadsrapport från Energimarknadsinspektionen

Vecka 3 2024 

Vecka 2 2024

Vecka 50 2023

Vecka 49 2023

Elområden

Elområden infördes i Sverige den 1 november 2011.

Den 14 april 2010 fattade EU-kommissionen beslut om att Svenska Kraftnät måste förändra Sveriges sätt att hantera överföringsbegränsningar i det svenska elnätet. Beslutet är en konsekvens av att den dittills rådande modellen anses diskriminera utländska kunder. Svenska Kraftnät har som en följd av detta delat in Sverige i fyra elområden.

I vilket elområde bor du?