fbpx

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärmen produceras av förnyelsebara biobränslen från ditt närområde. Värmen produceras på Sävelundsverket och distribueras genom ett ledningssystem i form av varmt vatten till dig som kund.

Fjärrvärme är 

  • bekymmersfri
  • prisvärd 
  • miljövänlig 
  • produceras av 100% förnyelsebara biobränslen från närområdet

Bra och bekvämt, helt enkelt!

Hur produceras fjärrvärme?
I vårt värmeverk på Sävelund producerar vi värmen av förnyelsebart biobränsle som är restprodukter från skogsindustrin . Sedan distribueras värmen genom rör i marken i form av hetvatten till våra kunder.

Hur får du värme och varmvatten?
I varje hus med fjärrvärme  finns en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som överför energin i hetvattnet till värme i husets element och varmvatten i kranarna. När det hetvattnet gjort sitt jobb i ditt hus leds det tillbaka till värmeverket för att värmas på nytt.

Bra och bekvämt?
Fjärrvärmecentralen i ditt hus ägs och sköts av Alingsås Energi. Och vi kan garantera att varmvattnet aldrig kommer att ta slut!

 

 

Bra och bekvämt, helt enkelt!

En av de stora fördelarna med att låta Alingsås Energi leverera din fjärrvärme är att vi även ser till att din värmeanläggning alltid fungerar på bästa sätt. Värmeväxlaren står i ditt hem, men det är Alingsås Energi som äger den och bekostar all nödvändig service.

Värmeväxlaren övervakas automatiskt genom våra interna system, och skulle något inte fungera fullt ut så skickar vi en tekniker. Har du ändå frågor eller funderar på om din anläggning fungerar korrekt, så kontakta Kundservice på 0322 – 617 617.