fbpx

Konsumenträttigheter

Konsumenträtt
Har du köpt en vara eller tjänst ifrån oss som du är missnöjd med?
Vänd dig då gärna till vår Kundservice på 0322- 617 617 eller via mail på kundservice@alingsasenergi.se så försöker vi lösa det.

 Ångerrätt
Du har rätt att frånträda ditt avtal utan att ange något skäl inom 14 dagar.  Ångerfristen löper ut 14 dagar efter dagen då avtalet ingicks.

Vill du utöva ångerrätten ska du till skicka ett klart och tydligt meddelande om ditt beslut att frånträda avtalet (t.ex. ett brev avsänt per post, fax eller e-post). Skicka detta till Alingsås Energi AB, 441 81 Alingsås,
via tel 0322 – 617 617 eller epost till kundservice@alingsasenergi.se
Du kan alternativt använda den ångerblankett som vi tillhandahåller nedan, men du måste inte använda den.
För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten, innan ångerfristen gått ut.

 

Verkan av utövad ångerrätt 

Om du ångrar avtalet så kommer ingen elleverans att påbörjas av oss.

Om du bett att elleveransen ska påbörjas av oss under den tidsfrist som du har ångerrätt och därefter ångrar avtalet med oss innan ångerfristen löpt ut, måste du för din fortsatta elleverans ordna med ett annat elhandelsföretag. Annars riskerar du att bli tilldelad ett anvisat elhandelsföretag via ditt elnätsföretag. Du måste också betala ett belopp till oss som står i proportion till den elförbrukning som du haft till dess att du meddelade oss din avsikt att frånträda avtalet, jämfört med hela omfattningen av avtalet med oss

Klagomål och ersättningskrav
Om du vill framföra ett klagomål eller om du har ett ersättningskrav kan du använda nedanstående blankett.
Efter att vi tagit emot ditt ärende kommer vi att påbörja en utredning och därefter meddelar vi dig vår inställning i ärendet.
Har du drabbats av en skada rekommenderar vi dig att i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att inte riskera att gå miste om någon ersättning.

I Ellagen kapitel 11 kan du läsa mer om dina rättigheter som konsument. Utöver bestämmelser i Ellagen regleras dina rättigheter i Fjärrvärmelagen, Konsumenttjänstlagen, Konsumentköplagen, beroende på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller
.

Här är några bra länkar med information och hjälp för dig som kund:

Konsumenternas Energimarknadsbyrå https://www.energimarknadsbyran.se/
De besvarar frågor från konsumenter som vill ha hjälp med att förstå något inom energimarknaden eller som vill ha hjälp i en tvist.

Klagoguiden 
Denna guide är ett bra hjälpmedel.

Allmänna reklamationsnämnden 
De prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag.

Ellagen (1997:857) 
Det är en svensk lag som trädde i kraft den 1 jan 1998 och innehåller föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Energimarknadsinspektionen 
De ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på energimarknaden.

Blankett för reklamation och skadestånd

Blankett_for_reklamation_och_skadestandsansprak_-ifyllbar.pdf