fbpx

Konsumenträttigheter

Konsumenträtt
Har du köpt en vara eller tjänst ifrån oss som du är missnöjd med?
Vänd dig då gärna till vår Kundservice på 0322- 617 617 eller via mail på kundservice@alingsasenergi.se så försöker vi lösa det.

Ångerrätt
Vid ingående av elprisavtal på distans, via hemförsäljning eller utanför affärslokaler, har du ångerrätt enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). För att använda dig av ångerrätten måste du meddela vår kundservice inom 14 dagar från mottagen skriftlig avtalsbekräftelse från oss. Standardformulär finns att hämta på www.konsumentverket.se.
Börjar du förbruka el inom 14 dagar från beställd leverans av el från oss och sedan ångrar dig, har Alingsås Energi AB rätt att ta betalt för den el som hunnits förbrukas under tiden och en proportionerlig del av det fasta månadspriset.

Klagomål och ersättningskrav
Om du vill framföra ett klagomål eller om du har ett ersättningskrav kan du använda nedanstående blankett.
Efter att vi tagit emot ditt ärende kommer vi att påbörja en utredning och därefter meddelar vi dig vår inställning i ärendet.
Har du drabbats av en skada rekommenderar vi dig att i första hand kontakta ditt försäkringsbolag för att inte riskera att gå miste om någon ersättning.

I Ellagen kapitel 11 kan du läsa mer om dina rättigheter som konsument. Utöver bestämmelser i Ellagen regleras dina rättigheter i Fjärrvärmelagen, Konsumenttjänstlagen, Konsumentköplagen, beroende på vilken tjänst och produkt ditt ärende gäller
.

Här är några bra länkar med information och hjälp för dig som kund:

Konsumenternas Energimarknadsbyrå https://www.energimarknadsbyran.se/
De besvarar frågor från konsumenter som vill ha hjälp med att förstå något inom energimarknaden eller som vill ha hjälp i en tvist.

Klagoguiden 
Denna guide är ett bra hjälpmedel.

Allmänna reklamationsnämnden 
De prövar tvister som rör köp av varor och tjänster av olika slag.

Ellagen (1997:857) 
Det är en svensk lag som trädde i kraft den 1 jan 1998 och innehåller föreskrifter om elektriska anläggningar, om handel med el i vissa fall samt om elsäkerhet.

Energimarknadsinspektionen 
De ansvarar för tillsyn, regelgivning och tillståndsprövning på energimarknaden.

Blankett För Reklamation & Skadeståndsanspråk

blankett-or-reklamation-och-skadestandsansprak-0.pdf