fbpx

Sälj ditt överskott

Producerar du som elhandelskund el från din mikroproduktion kan vi köpa in överskottet för att
använda det till andra kunder. Är anläggningen registrerad och godkänd av Energimyndigheten köper
vi också de elcertifikat som anläggningen genererar.
Alingsås Energi köper den inmatade elen med timspotpriset på Nord Pool. För ytterligare information
och aktuella priser, ring vår kundservice på 0322 – 617 617 eller maila på
kundservice@alingsasenergi.se.