fbpx

Sälj ditt överskott

Producerar du som elhandelskund el från din mikroproduktion kan vi köpa in överskottet för att använda det till andra kunder.

För ytterligare information och aktuella priser, ring vår kundservice på 0322 – 617 617 eller maila på salj@alingsasenergi.se.

Ytterligare ersättning

60 öre tillbaka på skatten
Visste du att du också kan få en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för din överskottsproduktion? Ditt elnätsbolag kommer att förse Skatteverket med underlag och därefter kommer det förtyckt i din inkomstdeklaration.

Ersättning för nätnytta
Eftersom din elproduktion bidrar till att förlusterna minskar i det allmänna elnätet kan ditt elnätsföretag ersätta dig för din överproduktion i form av nätnytta. Kontakta ditt elnätsbolag för information om ersättningsnivån.