fbpx

Inflytt

Här kan du anmäla din inflyttnin.  För dig som tar över en bostad eller annan anläggning (ex lokal, sommarstuga) inom Alingsås Kommun.

Observera att elnätet i kommunens ytterkanter kan ägas av annat elnätsbolag, i sådana fall ska inflyttningsanmälan även göras till nätägaren. Du hittar gränserna för Alingsås Energis elnät här

 

Flyttanmälan - inflyttning

Fyll i webbformuläret nedan.

  • Uppgifter om inflyttning

  • ÅÅÅÅ streck MM streck DD
  • Uppgifter om dig som kund

  • Fakturaadress efter inflytt

    Om annan än ovan
  • Föregående ägare/hyresgäst

    Om informationen finns
  • Anmält av