fbpx

Halvledarbrist påverkar tillgång till nya elmätare

Den globala bristen på halvledare försenar leveranser av elmätare.
Förra veckan kom beskedet från vår leverantör att nästa leverans på nya elmätare kommer att dröja ytterligare några månader.
Vi har tagit fram en handlingsplan för att det inte ska bli någon brist på elmätare till våra kunder. I första hand kommer vi att kunna återanvända en del gamla elmätare.

Vi har även kontakt med branschkollegor som redan hunnit göra sina elmätarbyten och har kvar gamla elmätare på lager. De gamla mätarna skulle kunna programmeras om och återanvändas.

Under tiden jobbar vi med det stora elmätarbytesprojektet. Inom de närmaste åren kommer alla elmätare att bytas ut till nya smartare versioner. Mätarbytet ska vara klart innan 2025.