Arbete i fjärrvärmenätet

På söndag 6/10 kommer vi utföra ett arbete i vårt fjärrvärmenät som medför att ett flertal fastigheter i centrala Alingsås blir utan värme och varmvatten. Arbete påbörjas kl. 09:00 och beräknas vara klart senast kl. 15:00.   Alla fastighetsägare har fått info om detta och skall meddela sina hyresgäster.   Fastigheter som berörs ligger på. […]


Planerad avbrott

Idag byter vattenfall två kabelskåp på Arrendegatan. Avbrottet är aviserat mellan kl 8.00 och kl 12.00