fbpx

100% förnybar el

Alingsås Energi köper till 100 % förnybar el till våra kunder, för såväl hushålls- som företagskunder. Sedan 2011 är all el som Alingsås Energi köper producerad av förnybara energikällor så som sol, vind och vatten. Våra inköp av el från förnyelsebara energikällor uppmärksammades av Greenpeace som gav oss en topplacering på deras rankinglista 2012. Är du företagare och köper din el ifrån oss kan du få ett diplom på att du köper klimatsmart el som du kan visa upp för dina kunder, personal och samarbetspartners.

Vi har tecknat ursprungsgarantier, UG för vår elleverans, det är ett bevis för att elen producerats av förnybara energikällor och att den är klimatneutral.
Vi har därmed tagit ställning och gjort ett aktivt val för ett hållbart samhälle.

Vår el kommer bland annat från:

Vattenkraft
• Alingsås Energis egna vattenkraftverk Solveden, Torska och Tollered.

Vindkraft
• Holvind AB
• Alingsås Energi Nät AB

Solel
• Stadsskogenskolan i Alingsås
• Microproduktion från hushållskunder

Här kan du se ett diagram som visar fördelningen på den el som Alingsås Energi köper in och säljer till dig som kund samt den Nordiska elmixen.