fbpx

Vi vill höra dina åsikter

Vi, Alingsås Energi bedriver nu ett stort arbete om hur framtidens energibransch kommer att se ut samt hur vi kommer att påverkas. Målet är att utforska framtiden från olika synvinkla och siktet är inställt mot år 2045.

Vi är väldigt intresserade om vilka tankar och funderingar våra kunder har kring ämnet och skulle verkligen uppskatta om du tar dig ett par minuter och svarar på frågorna nedan.

 

Strategi till 2024

Alingsås Energis strategiska resa till 2045