fbpx

Vi söker en Servicechef

Som Servicechef på Alingsås Energi ansvarar du för att leda enheten Service bestående av ca 20 medarbetare såsom beredare, tekniker och montörer. Enheten bildar tillsammans med verksamheterna Elnät, Fjärrvärme, Fibernät, Belysning och Teknikstöd avdelningen Teknik. Uppdragen lämnas huvudsakligen direkt från Teknikavdelningen men enheten har även särskilda uppdrag för stödverksamheten Fordon och för vissa områden under affärsområde tjänster. Du ingår i styrgruppen för Teknik och rapporterar till Teknikchefen.

Läs mer samt skicka in intresseanmälan