fbpx

Vi sänker elnätsavgiften

Vi är glada över att kunna sänka en del av elnätsavgiften för majoriteten av våra kunder från den 1 juli.
Det är den rörliga delen av elnätsavgiften, överföringskostnaden, som kommer att sänkas med cirka 20% för alla hushållskunder samt näringsidkare med säkringsabonnemang.

För dig som bor i lägenhet blir det en sänkning på 7,2 öre och för dig som bor i villa blir det en sänkning på 5,3 öre inkl moms per kilowattimme.
Har du  företag med upp till 63 Ampere blir det en sänkning på 4,3 öre exkl moms per kWh.

Anledningen till att vi kan sänka avgifter är att Vattenfall sänker avgifterna i regionnätet den 1 juli och det vill vi att våra kunder ska få del av. Dessutom är elhandelspriserna lägre vilket innebär att våra kostnader för att täcka överföringsförlusterna nu är lägre än beräknat.

De som inte berörs av prisändringen är de större effektkunderna, som har andra avtalsformer.

Vad får du för elnätsavgiften?

  • Genom att betala elnätsavgiften bidrar du till att säkerställa tillgången till el när du behöver den, vare sig det är för att värma din mat, ladda din mobiltelefon eller starta din favoritserie.
  • Elnätsavgiften finansierar drift, underhåll och uppgraderingar av elnätet.
  • Din elnätsavgift används också för att finansiera investeringar i ny infrastruktur och teknik. Det kan innebära att elledningar uppgraderas eller byggs ut för att bättre klara av belastningen och säkerställa en stabil elförsörjning.

Så här fungerar din elnätsavgift

När du betalar för elnätet ingår två delar i avgiften:

  • En fast avgift baserad på storleken på din huvudsäkring. Denna avgift betalas månadsvis. Den fastställs utifrån den kapacitet som krävs för att förse ditt hushåll med el.
  • En rörlig avgift baserad på din faktiska elförbrukning. Denna avgift anges i öre per kilowattimme (kWh) och beräknas utifrån mängden elektricitet du använder under en viss tidsperiod.

Elnätstarifferna hittar du här