fbpx

Varför ska jag investera i solceller?

Argumenten för att investera i solceller är många, förutom att solceller är ett bra och hållbart val för miljön så finns det många andra fördelar, till exempel:

  • Du minskar ditt behov av köpt energi och kan sälja vidare eventuellt överskott.
  • Du blir mindre påverkad av prissvängningar på elmarknaden.
  • Kostnadseffektiv teknik – verkningsgraden på solcellspaneler har ökat kraftigt den senaste 10-årsperioden.
  • En långsiktig investering som ökar värdet på ditt hus.

Vill du veta mer om vårt solcellserbjudande? Kom till vår informationsträff 25 november kl 18.00.
Skicka din anmälan till event@alingsasenergi.se