fbpx

Vår fjärrvärme är 100% fossilfri

Alingsås Energi  levererar 100% fossilfri fjärrvärme.
Bränslet består endast av skogsråvara, som är en restprodukt från sågverk, träindustri mm. Bränslet består också av grenar, trädtoppar och sly. Bränslet kommer från leverantörer inom en radie på 15 mil till vårt värmeverk. Askan från förbränningen återförs till skogen för att sluta kretsloppet.
Här kommer en kort film som förklarar det hela ännu tydligare

Vi arbetar kontinuerligt med utsläppfrågan, gällande rening, optimering och återvinning.
Fjärrvärme är ett enkelt, smidigt och miljövänligt sätt att värma bostäder, lokaler och är en viktig del i det cirkulära Alingsås.