Hoppa till huvudinnehåll

Framtiden

Vi ser oss som en viktig del av ett framtida hållbart samhälle. Vi ska utveckla vår verksamhet så att den säkrar kommande generationers möjlighet att leva ett gott liv.

Vi skall bygga energisystem som är resurseffektiva och gärna tar vara på de spillenergier som samhället släpper ut idag. De resurser vi använder skall i första hand vara förnyelsebara. Det är med denna helhetssyn som vi med energi vill bygga det hållbara Alingsås!

Förändringar sker snabbt på dagens energimarknad. Ökande miljöproblem gör att kraven på energieffektiva och klimatsmarta energilösningar blir allt starkare.

Vi ser också en framtid präglad av energieffektivisering och minskade energivolymer, ett scenario där Alingsås Energis roll kommer att förändras. I framtiden kommer vi i allt större utsträckning att hjälpa våra kunder att hushålla med energin och spara pengar.

Med kompetens, modern teknologi och genomtänkta helhetslösningar skall vi bibehålla och utveckla vår position på marknaden.

Vi har också tydliga visioner om nya satsningar på miljöområdet omfattande bland annat vindkraft och kraftvärme. Ett exempel på vårt engagemang är att vi sedan 2011 enbart köper el som har en officiell ursprungsgaranti. Det är ett bevis för att elen har producerats av förnybara energikällor och är klimatneutral.

Vi är övertygade om att detta leder till en hållbar utveckling i Alingsås och ger människor en ljusare vardag idag och i framtiden.