Hoppa till huvudinnehåll

VD har ordet

Hållbar utveckling för en ljusare vardag!

Alingsås Energi är en kommunägd energikoncern och ingår i Alingsås kommuns koncernbolag AB Alingsås Rådhus. Alingsås Energi Nät AB är moderbolag för kommunkoncernens samlade energiverksamhet och driver verksamheterna elhandel (via dotterbolaget Alingsås Energi AB), elnät, fjärrvärme, stadsnät och tjänster. 

Vår ambition är att vara en konkurrenskraftig och trygg leverantör av energi- och infrastrukturtjänster, med ett tydligt fokus på helheten för kunden och speciellt på energieffektiva och klimatsmarta lösningar. 

Därför samverkar vi exempelvis intimt med våra kommunala systerföretag Alingsåshem och Fabs om exempelvis passivhus och fjärrvärme. Vi utvecklar också tjänster för individuell energimätning och arbetar långsiktigt för att kunna bygga egen vindkraft och kraftvärme.

I vårt uppdrag ingår att med verksamheten bidra till kommunens utveckling genom att generera affärsmässig samhällsnytta. Därför driver och medverkar vi i ett flertal utvecklingsprojekt för Alingsås. Vi vill härigenom vara en tongivande aktör som bidrar till förverkligandet av kommunens vision för Alingsås utveckling. 

Vår vision och ledstjärna innebär att vi tänker vara delaktiga i utvecklingen av det hållbara samhället. Vi arbetar därför långsiktigt och målmedvetet för att minska resursförbrukningen i samhället med målet att bidra till att vända den globala uppvärmningen.

Att mina medarbetare och jag tycker det är roligt att arbeta i Alingsås Energi och att vi är stolta över vår verksamhet gör det hela lättare. Jag tror också att det är den bästa grunden för att ge våra kunder en god service.

Vi är övertygade om att detta sammantaget leder till en hållbar utveckling i Alingsås och ger människor en ljusare vardag.

Jan Olofzon
Verkställande direktör