fbpx

Utbetalning av elprisstöd

Nu har Försäkringskassan börjat utbetalningen av elprisstödet till hushållen i elområde 3 och 4.

Pengarna började betalas ut från 20 februari och de flesta ska ha fått sitt elstöd den 7 mars.
Utbetalningarna till hushållen sker automatiskt. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.
Du hittar all information hos Försäkringskassan.

Så här räknar du ut stödet:

Elområde 3: (där Alingsås tillhör) 50 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Elområde 4: 79 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Din förbrukning hittar du på Mina Sidor.

Utbetalning av elprisstöd Företag 

Elkostnadsstöd för elintensiva företag riktar sig till företag som använder mycket el i sina processer och har drabbats hårt av höga elpriser hösten 2022.

Ansökan öppnar 6 mars och håller öppet till och med 17 april 2023.

Företag räknas som elintensiva om de hade en elanvändning på minst 0,015 kWh per omsatt krona under 2021 (exklusive uppvärmning).

De som uppfyller kriterierna kan få del av elkostnadsstöd för perioden oktoberdecember 2022.

Du kan använda verktyget här för att räkna ut om ditt företag är berättigad till elstödet.

Det är skatteverket som hanterar elstöd till företag. Här hittar du mer information.