fbpx

Timpris för mikroproducenter

Nu kan du som är mikroproducent få ersättning för din överskottsel till spotpris utifrån elbörsen Nord Pools timpris i ditt elområde. Timpriserna är högst på dagtid då solen skiner och du producerar som mest, det ger dig som kund ett bra pris på din överskottsel.
Ersättningen justeras för balanskostnader, handelskostnader och avgifter till Svenska Kraftnät.

Vill du teckna ett nytt avtal och byta till timpris skicka epost till  salj@alingsasenergi.se

Vi behöver veta ditt namn, adress och kundnummer.