fbpx

Timavräkning, månadsavräkning och timvärden, vi reder ut begreppen!

Det nämns i olika sammanhang allt oftare ord som timavräkning, månadsavräkning och timvärden. Det finns också ett ökat intresse av att teckna timprisavtal. Ibland kan det vara svårt att veta vad som är skillnaden mellan dessa. Här är en kort sammanfattning av dessa begrepp.

Månadsavräkning: Dina mätvärden samlas in minst en gång per månad i våra system vilket innebär att din samlade förbrukning för hela månaden rapporteras till elmarknaden.

Rörligt månadspris: Du betalar ett genomsnittspris av föregående månads alla timmar. Priset är detsamma oavsett när på dygnet du använder el.

Timavräkning: Om du tecknar ett rörligt timprisavtal med ditt elhandelsbolag kommer din avräkningsmetod ändras till timavräkning vilket innebär att din förbrukning mäts och rapporteras per timme.

Rörligt timprisavtal: Ett timprisavtal är ett elhandelsavtal där du debiteras timvis utifrån din förbrukning och timpriset på elbörsen. Detta ger dig som aktivt kan styra din elanvändning till lågpristimmar en möjlighet att påverka dina elkostnader positivt. Ett timprisavtal kräver att du är timavräknad.

Om du tecknat ett timprisavtal så kommer ditt valda elhandelsbolag meddela ditt nätbolag att du önskar bli omlagd till timavräkning. Du som kund behöver alltså inte kontakta nätbolaget om det, utan ditt elhandelsbolag ombesörjer detta.

Bra att veta är att elnätsbolag har 90 dagar på sig att göra dessa ändringar i sina system, oftast går det fortare än så.

Önskar du se dina timvärden på Mina Sidor, för att kunna följa din timförbrukning per timme, maila in ditt kundnummer, vilken adress det gäller och att du önskar timvärden till kundservice@alingsasenergi.se , så registrerar vi denna ändring i våra bakomliggande system.

Observera att detta inte ändrar din avräkningsmetod, utan du kommer fortfarande ligga kvar med månadsavräkning.