fbpx

Tillfällig elnätsansluting

Alingsås Energi bistår gärna med den tekniska kompetensen för en korrekt anslutning av din nybyggda villa, och förbereder din nätanslutning från transformatorstationen till tomtgränsen. Vi uppskattar om du som bygger tar nytt kontakt med oss i god tid för att vi så smidigt och snabbt som möjligt skall kunna ansluta er villa.

Alingsås Energi tillämpar enhetspris inom nätområdet, men i vissa fall är priset beroende av avståndet till närmsta transformatorstation. Detta kan framförallt komma ifråga vid nybyggen som ligger utanför tätorten.