fbpx

Termofotografering av fjärrvärmenätet i Alingsås

Vi planerar att termofotografera vårt fjärrvärmenät i Alingsås och Hemsjö.
Det kommer att ske under en kväll i januari eller februari när väderförhållandena är gynnsamma.
Fotograferingen kommer att utföras med ett tvåmotorigt flygplan med en besättning om två piloter. Flygningen kommer att pågå under cirka en halvtimma och flyghöjden kommer att vara 800 meter.

Anledningen till termofotograferingen är i förebyggande syfte, att identifiera eventuella läckage i vårt fjärrvärmenät.
Det är fortfarande inte klart exakt när fotograferingen kommer att ske, men vi uppdaterar med information när datumet är bestämt.