fbpx

Termofotografering av fjärrvärmenätet i Alingsås

Vi planerar att termofotografera vårt fjärrvärmenät i Alingsås och Hemsjö.
Det kommer att ske under natten mellan lördagen 26 februari och söndagen 27 februari.
Fotograferingen kommer att utföras med ett tvåmotorigt flygplan med en besättning om två piloter. Flygningen kommer att pågå under cirka en halvtimma och flyghöjden kommer att vara 800 meter.
Anledningen till termofotograferingen är i förebyggande syfte, att identifiera eventuella läckage i vårt fjärrvärmenät.