fbpx

Svenska kraftnät föreslår högkostnadsskydd för elanvändare

Vid en pressträff torsdag 27 oktober presenterade Svenska kraftnät, Svk, förslag på högkostnadsskydd för elanvändare.
Stödet riktar sig till elområde 3 och 4 och gäller alla, hushåll såväl som företag.

Den 18 augusti gav regeringen Svenska kraftnät i uppdrag att utforma en modell för att använda intäkter från kapacitetsavgifter  till att stödja elanvändare ekonomiskt. Den 27 oktober lämnade Svenska kraftnät in sin ansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) och arbetet med att gå igenom ansökan har nu börjat.
Enligt ansökan ska 55 miljarder kronor från kapacitetsavgifter betalas ut i stöd.

Stödet är tänkt att betalas ut retroaktivt, och gäller från oktober 2021 till september 2022.

Regeringen kommer att hantera utbetalningen av stödet i två steg, först till hushåll därefter till företag, andra organisationer och föreningar.

Utbetalningen av stödet till hushåll hanteras av Försäkringskassan. Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas i februari 2023.
Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet.

Så här räknar du ut stödet du kan få om förslaget går igenom:

Elområde 3: (där Alingsås tillhör) 50 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Elområde 4: 79 öre x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Svenska kraftnäts pressmeddelande

Här hittar du mer information om stödet 

Regeringens pressmeddelande