fbpx

Många förfrågningar om ökad effekt i vårt nät

Vårt samhälle står inför stora effektutmaningar på elnätsidan då allt fler aktörer är intresserade av antingen nyetablering eller ett ökat effektuttag. Det har blivit påtagligt även i Alingsås och under senaste året har därför stort fokus legat på planering för att möta den ökande efterfrågan.

– Vi har väldigt många förfrågningar, det är stora företagsetableringar, planering av laddstationer för tung fordonstrafik och stora batterilager som gör att vi har ett stort behov av mer kapacitet, berättar Mathias Larsson, Elnätschef på Alingsås Energi.

Fenomenet är på intet sätt unikt för just Alingsås utan gäller hela landet såväl lokalt som regionalt och nationellt.

För Alingsås del är vi beroende av Vattenfall som regional nätägare.  Vi abonnerar idag på en effektkapacitet om 53 megawatt från Vattenfall, och är lovade ytterligare 12 megawatt inom en snar framtid. På 10-15 års sikt kommer vi troligen att behöva fördubbla vår effektkapacitet  till uppemot 100 megawatt, förklarar Mathias.

Den kapaciteten har inte Vattenfall idag på det regionala nätet, så det krävs stora infrastrukturella satsningar framöver. Även lokalt behöver nödvändiga åtgärder vidtas.

För Alingsås Energis del handlar det bland annat om att bygga ut energiringen med nya mottagningsstationer och ledningar och tillsammans med Vattenfall få till en ny inmatningspunkt från regionnätet.

Just därför lägger vi mycket tid och kraft åt strategisk planering, ta fram miljö- och konsekvensbeskrivningar och söka olika former av tillstånd såsom linjekoncession och marktillstånd för att möta den här utmaningen.

Så hur ska vi klara av det?

– Vi har en bra framförhållning och kommer att lösa det gradvis. Under tiden är det svårt att ge besked om hur lång tid det kommer att ta vilket gör att våra kunder att får vänta på både svar och leveranser. Vi skulle gärna vilja ge klarare besked och hoppas att kunderna har förståelse för att det tar tid det när vi förklarar hur det hänger ihop, säger Mathias.