fbpx

Start av elmätarbyte!

På måndag 17 april startar vi pilotprojektet med elmätarbytet. Det är 100 utvalda kunder som kommer att ingå i pilotomgången.
De berörda kunderna har fått informationsbrev från oss och från Hydrostandard som utför mätarbytet åt oss. Arbetet beräknas ta cirka två veckor.