fbpx

Solkarta över Alingsås tätort med omnejd

Skriv in den adress du vill titta på i sökrutan på kartan och zooma in eller ut med hjälp av datormusen. Klicka på en taksida för att få information om just den och klicka sedan på nästa taksida för att jämföra.

Enheten är kWh/m2/år (uppskattad maximal solinstrålning) beräknat efter takets riktning mot solen.

För att beräkna en uppskattad årsproduktion för din anläggning måste värdet multipliceras med solcellernas totala yta, solcellens effektivitet, takets/solcellernas lutning samt eventuell skuggning och med åren smuts och ålderseffekter.
Solcellernas effektivitet brukar ligga mellan 7-14%.
Om takets vinkel ligger mellan 15-60 grader spelar lutningen ingen stor roll i uppskattningen. I Alingsås är en lutningsvinkel på ca 35-40 grader mest optimal.
Den verkliga årsproduktionen hänger sedan ihop med faktiska soltimmarna, eventuell skuggning, smuts och,med tiden även sjunkande effektivitet då anläggningen åldras, av erfarenheter vet man att detta kan vara ca 20% på 30 år.

Surfar du på en mobiltelefon eller platta? Klicka här för att få upp vår webbapp som är bättre anpassad.

Vi är stolta över att kunna tillhandahålla Alingsås första solkarta!
Solkartan har tagits fram i ett samarbete mellan Alingsås Energi och bland annat GIS-enheten på Alingsås Kommun under våren 2016.

Solkartan är framtagen genom att beräkna den genomsnittliga solinstrålningen per kvadratmeter takyta under ett år. Vi har utgått från SMHI:s data över den globala solinstrålningen per år mot en horisontell yta i Alingsåsområdet. Hur stor del av solinstrålningen som når taken beror dels på takens lutning och dels vilket väderstreck det vetter mot.
Taken vi har räknat på är förenklade vilket innebär att inte alla detaljer såsom små takkupor och skorstenar finns med. Kartan tar heller inte hänsyn till eventuella skuggeffekter från omgivande träd, byggnader eller dylikt.

Bakgrund och syfte

Intresset för att producera egen el med hjälp av solceller har vuxit kraftigt under senare år och många husägare går och funderar på om husets tak är lämpligt för solpaneler.
Att investera i en anläggning för elproduktion behöver inte vara särskilt komplicerat men kan ändå upplevas som ett stort projekt. Solkartan kan visa vilka tak inom Alingsås tätort som är lämpliga för solpaneler och ge inspiration till vidare planering när det gäller att producera egen el.

 

Bygglov för solpaneler i Alingsås Kommun