fbpx

Så funkar solceller

Argumenten för att investera i solceller är många, förutom att solceller är ett bra och hållbart val för miljön så finns det många andra fördelar, till exempel:

  • Du minskar ditt behov av köpt energi och kan sälja vidare eventuellt överskott.
  • Du blir mindre påverkad av prissvängningar på elmarknaden.
  • Kostnadseffektiv teknik – verkningsgraden på solcellspaneler har ökat kraftigt den senaste 10-årsperioden.
  • En långsiktig investering som ökar värdet på ditt hus.

Har du investerat i solceller och ska börja producera egen el? Läs här om vad du behöver göra.

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets eller byggnadens tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Du kan ta reda på om ditt hus eller din byggnad  har rätt förutsättningar för montering av solceller på energimyndighetens hemsida samt på vår solkarta.

Läs mer om kraven från elsäkerhetsverket

Läs mer om installation om batterilagring

 

Åkes solcellsresa

I slutet av 2018 började vi på Alingsås Energi erbjuda vår kunder solcellspaket och bjöd in till informationsmöte om vårt erbjudande.
En av de som kom på mötet var Åke som därefter valde att investera i solceller.
Vi passade på att ställa några frågor till Åke för att höra hur det har gått och om han är nöjd med sin investering.

Hej Åke! Varför valde du att investera i solceller?
–  Jag är intresserad av teknik och är nyfiken av mig, dessutom gillar jag miljöaspekten i det hela!

Varför valde du Alingsås Energi som leverantör av solcellerna?
–  Jag har varit kund hos Alingsås Energi i många år, och så var jag på informationsmötet på Estrad och blev intresserad. Det kändes enkelt och tryggt att köpa solcellerna via er.

Hur länge har du haft solceller?
–  Jag har haft solceller i cirka två år.

Hur mycket har du sparat i energikostnader under denna tid?
– Under tiden jag haft solcellerna har jag minskat mina energikostnader med drygt 70%.

Hur lång tid kommer det ta innan din investering är betald?
–  Enligt mina beräkningar så kommer detta ha betalat sig efter drygt tio år.

Skulle du rekommendera andra att montera solceller med hjälp av Alingsås Energi?
–  Absolut! Jag är jättenöjd med min investering!

Tack Åke för att du tog dig tid att svara på våra frågor och för att du valde oss som leverantör!

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Producerar solceller el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Vad händer om jag inte använder elen just när solen skiner?

Solcellssystemet är inkopplat på husets elsystem som in sin tur är kopplat till elnätet. Det innebär att om du inte själv använder elen som solcellerna producerar, så matas den automatiskt ut på elnätet och kan användas av andra elkunder.

Vilka fördelar medför sol-el för mig?

Med solceller på taket säkrar du en del av din elförsörjning för över 25 år framåt. Du blir mindre beroende av elprisets svängningar eftersom du minskar ditt behov av köpt el. Om investeringen blir lönsam beror på hur du finansierar investeringen, om du får bidrag, hur mycket el just ditt system producerar och hur mycket el du använder själv respektive matar ut på nätet. Elproduktionen är i sin tur beroende av en rad faktorer, exempelvis var i landet du bor, lutningen och riktningen på ditt tak samt eventuell skuggning.

Vilka fördelar medför solel för miljön?

Solen är en förnybar energikälla. Själva solelproduktionen medför inga koldioxidutsläpp, och den energi som går åt för att producera solcellerna är liten i förhållande till den som solcellerna ger.