fbpx

Priser och investeringsstöd

Varje anläggning har sina förutsättningar, så vi erbjuder vårt solcellserbjudande mot offert.

Här nedan kommer kan du se prisexempel till medelvillan:

En solcellsanläggning på 30-40 kvadratmeter ger i snitt 6 000 – 7 000 kWh per år och kostar (efter statliga subventioner på 15 %) cirka 73 00- 82 000 kronor.

En solcellsanläggning på 50-60 kvadratmeter ger i snitt 9000 – 10 000 kWh per år och kostar (efter statliga subventioner på 15 %) cirka 91 000 – 99 500 kronor.

Hyra för byggställning kan tillkomma på ovanstående pris (beroende på hur hög huset är, och om det är enplans eller flervåningshus.
Leveranstiden är cirka 12 veckor efter avtalets tecknande men kan komma att förlängas beroende på årstid.

Grön teknik

Sedan den 1 januari 2021 har du som installerar ett nätanslutet solcellssystem möjlighet att få en skattereduktion med 15% av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen ges för installationer som påbörjas, utförs och betalas under 2021 och du får avdraget direkt på din faktura. Skattereduktionen ersätter det statliga bidraget som privatpersoner tidigare kunde ansöka om i samband med installation av solceller. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år.

Läs mer om skattereduktionen för grön teknik på Skatteverkets hemsida.