fbpx

Priser och investeringsstöd

Varje anläggning har sina förutsättningar, så vi erbjuder vårt solcellserbjudande mot offert.

Här nedan kommer kan du se prisexempel till medelvillan:

En solcellsanläggning på 30-40 kvadratmeter ger i snitt 6 000 – 7 000 kWh per år och kostar (efter statliga subventioner på 15 %) cirka 90 000- 110 000 kronor.

En solcellsanläggning på 50-60 kvadratmeter ger i snitt 9000 – 10 000 kWh per år och kostar (efter statliga subventioner på 15 %) cirka 135 000 – 170 000 kronor.

Vi gör alltid hembesök och därefter tar vi fram ett förslag på solcellsanläggning utifrån respektive kunds förutsättningar och behov.

Hyra för byggställning kan tillkomma på ovanstående pris, beroende på hur hög huset är, och om det är enplans eller flervåningshus.
Leveranstiden är cirka 4- 5 månader efter avtalets tecknande men kan komma att förändras beroende på årstid.

Grön teknik

Sedan den 1 januari 2021 har du som installerar ett nätanslutet solcellssystem möjlighet att få en skattereduktion med 15% av kostnaden för arbete och material. Skattereduktionen för grön teknik är högst 50 000 kr per person och år. Avdraget görs direkt på din faktura.

Läs mer om reglerna för skattereduktionen för grön teknik på Skatteverkets hemsida.