fbpx

Sänkta energikostnader och ett hållbart samhälle

Solceller är en miljövänlig och kostnadseffektiv teknik som omvandlar solenergi till el. När du väljer solceller minskar du ditt behov av köpt energi och sänker därmed energikostnaderna samtidigt bidrar du till ett hållbart samhälle. För att förenkla för dig har vi tagit fram kompletta solcellspaket som gör det enkelt att komma igång och börja producera egen förnybar el.

Vanliga frågor om solceller

Hur fungerar solceller?

Solcellerna monteras på husets eller garagets tak och kopplas till ditt elsystem. När solen skiner genererar de el, som går direkt till ditt hem. En klar sommardag produceras det som mest el och en mulen vinterdag knappt något alls. Mellan mars och oktober är produktionen som högst. Elproduktionen är helt tyst, tar inte stor plats och kräver minimalt med underhåll.

En solcellsanläggning består av solceller, som monteras på husets tak, samt en växelriktare. Solcellerna omvandlar energin i solens strålar till el. För att elen ska kunna användas i hushållet måste den sedan omvandlas från likström till växelström. Det görs med hjälp av en växelriktare som är kopplad till solcellssystemet och till husets elsystem.

Kan man lagra el som man inte använder?

Nej, solcellssystemet är inte kopplat till något batteri och kan därför inte lagra elen. Batterilösningar är ännu inte ekonomiskt försvarbart för vanliga hushåll. Istället matas överskottselen in på elnätet och kan säljas till Alingsås Energi som i sin tur säljer den vidare till andra elhandelskunder.

Producerar solceller el även under vintern?

Under vintern är det få soltimmar och solen står lågt på himlen, så är produktionen liten, eller ingen alls om man har snö på panelerna. Störst är produktionen mellan mars och oktober.

Skiner solen tillräckligt i Sverige?

I Sverige finns bra förutsättningar för solel, med en solinstrålning nästan lika hög som i centrala Europa.

Företag?

Är ditt företag intresserad av solceller? Läs mer här

Solceller – företag