Hoppa till huvudinnehåll

Så här går du tillväga

1. Första kontakten
Vi har ett samtal kring ditt intresse för solceller. 
 
2. Förkalkyl
Vi gör en förkalkyl om hur din solcellsanläggning skulle kunna se ut, hur mycket energi den skulle kunna generera samt en ungefärlig uppgift på vad den skulle kosta.
 
3. Hembesök
Vi kommer hem till dig och tittar på taket, önskemål kring hur anläggningen skall placeras, särskilda hänsyn, fotografering, måttagning med mera. 
 
4. Offert
Om du är fortsatt intresserad tar vi fram en offert till dig enligt de förutsättningar som vi gemensamt har kommit fram till vid tidigare besök samt kontakter.
I Alingsås Energis solcellspaket ingår ett solcellsavtal samt ett elavtal för konsumtion och produktion.
 
 
5. Beställning
Efter att du godkänt offerten börjar vi planera för installationen. Du får då ett solcellsavtal samt ett elavtal för konuntion och produktion från oss tillsammans med relevant information.
 
6. Ansökan om statligt stöd
Skall du söka statligt stöd för installationen av solcellssystemet? Här hittar du information. Du är alltid välkommen att kontakta oss vid frågor. 
 
7. Montage
Nu är det dags att montera upp solcellerna på taken. Vi monterar till nyckelfärdig solcellsinstallation. Installationen tar ca 2-5 dagar och är beroende av väderlek. Vid dålig väderlek sker ingen installation.
 
8. Ny elmätare/Anmälan
Vi ser till att din elmätare, vid behov, blir utbytt till en ny mätare som mäter både ingående och utgående el, det vill säga den el du köper och den du matar ut på elnätet.
 
9. Driftsättning
Nu är anläggningen i drift och producerar el!