fbpx

Schysst Elhandel

Vi är stolta över att vara ett av de elhandelsföretag i Sverige som har certifierat sig för Schysst elhandel. Det är en certifiering framtagen av Energiföretagen Sverige i syfte att du som elkund ska känna dig trygg i ditt val av elhandelsföretag.

Att vara en schysst elhandlare innebär att vi uppfyller 18 kundlöften. Dessa kundlöften gäller allt från tydlig och riktig prisinformation till att man tar särskild hänsyn till utsatta kunder i sina säljprocesser. Kundlöftena går längre än lagen kräver och de har kommit till för att det ska bli enklare för kunden att vara trygg i sitt val av elavtal.

 

 

Kraven innefattar att vi:

 1. dokumenterar våra rutiner för hur vi efterlever samtliga krav i certifieringskriterierna
 2. följer de allmänna avtalsvillkor som finns
 3. tar särskild hänsyn till utsatta kunder
 4. alltid är en tydlig avsändare
 5. endast sluter avtal med nätkunden
 6. regler vid telefonförsäljning
 7. har en enkel och korrekt beskrivning av vår produkt
 8. har tydlig och korrekt prisinformation
 9. har en korrekt fullmaktshantering
 10. informerar kunden om det tecknade avtalet innan leveransstart
 11. informerar kunden om sin ångerrätt
 12. informerar kunden om sina rättigheter och hur eventuella klagomål kan lämnas
 13. har en god kundservice och tillgänglighet
 14. tar ansvar för eventuella underleverantörers agerande
 15. har kvalificerad personal
 16. har en god kreditvärdighet
 17. har åtskillnad mellan elhandel och nätbolag
 18. har en utsedd ansvarig som ser till att dessa löften uppfylls

Certifieringskriterierna är framtagna av Energiföretagen Sverige. Synpunkter har även inhämtats från Konsumentverket, Konsumenternas Energimarknadsbyrå, Energimarknadsinspektionen och Oberoende elhandlare. För certifieringen svarar ett oberoende certifieringsföretag, DNV GL, och det är också de som sköter uppföljning av certifieringen och granskning av eventuella klagomål på certifierade företag.

Alla certifierade företag ska ha en certifieringsansvarig som varje år måste genomföra en självdeklaration för att behålla certifikatet. Certifieringsföretaget DNV GL granskar varje enskilt företags självdeklaration och sköter avvikelsehantering. Stora avvikelser kan leda till uppföljningsbesök och indraget certifikat. DNV GL väljer också ut deltagare slumpmässigt för en årlig revision.