fbpx

Sävelundsverket

Idag är fjärrvärmebehovet i Alingsås ca 145 GWh/år och vi räknar med att behovet ökar till 170 GWh under närmaste 15-20 åren.

Nuvarande produktion har en relativt stor andel så kallad spetslast som täcks till stor del med bioolja och när det blir riktigt kallt även eldningsolja. För att täcka framtida värmebehovet på ett miljövänligare sätt har vi byggt ut Sävelundsverket med  ytterligare en biobränsleeldad panna.

Sävelundsverket omfattar i dagsläget tre fastbränslepannor på 7 MW respektive två på 14 MW, en olje/biooljepanna på 12 MW och en deponigaspanna på 0,5 MW samt rökgaskondensatorer på ca 8 MW ska säkerställa hög energieffektivitet.
Bränslet kommer även fortsättningsvis vara fasta biobränslen främst skogsflis och rena träbränslen från sågverk och skogsindustri (t.ex. spån och bark).

Det förnyelsebara bränslet utgör 99,9%

Vi tar gärna emot grupper och skolor för studiebesök och rundvandringar på Sävelundsverket. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig med bokningen.