fbpx

Fjärrvärme i Alingsås

2022 stod fjärrvärmeproduktionen i Alingsås för ca 145 GWh. Det motsvarar elförbrukning
hos 10 000 villor av normalstorlek och vi räknar med att behovet ökar till 170 GWh under närmaste 15-20 åren.

Sedan 2018 produceras all fjärrvärme på Sävelundsverket av förnyelsebara bränslen med hållbarhetsbesked. Vi använder endast restprodukter från svensk skogsbruk, samt bioolja från restprodukter från livsmedelsindustrin (ursprungsländer ’22: Tyskland, Taiwan och Nederländerna), eldar dem hos oss och utvinner värme för att sedan återföra askan till skogen för att tillvarata viktiga näringsämnen. Fördelningen är följande: 99, %  skogsflis, 0,5%  bioolja och 0,5% deponigas.

Sävelundsverket omfattar i dagsläget tre fastbränslepannor på 7 MW respektive två på 14 MW, en biooljepanna på 12 MW och en deponigaspanna på 0,5 MW samt två stycken rökgaskondensorer på ca 10 MW.

Visste du att: 

  • temperaturen på vattnet från värmeverket är 100 grader
  • temperaturen på vattnet när den kommer tillbaka till värmeverket är 40-50 grader
  • vi har 360 gatubrunnar för fjärrvärmen i Alingsås

Är du nyfiken på hur det fungerar?

Vi tar gärna emot grupper och skolor för studiebesök och rundvandringar på Sävelundsverket. Hör av dig till vår kundservice så hjälper vi dig med bokningen.